ការផ្សព្វផ្សាយ

 

ទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើគេហទំព័រ ខ្មែរអាន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070 584 290 ជាមួយតំលៃសមរម្យ និងមានបញ្ចុះតំលៃជូនជាពិសេស ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយគេហទំព័រ ខ្មែរអាន ផលិតផល ឬអាជីវកម្មរបស់ ឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា នឹងទៅដល់ផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជន គ្រប់ស្រទាប់ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។


សូមអរគុណ!