ឈឺចាប់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីបែកបាក់ស្នេហាតើគួរធ្វើបែបណា?

,

ខាងក្រោមនេះជាវិធីពិសេសទាំង៤ដែលអ្នកគួរអនុវត្តបន្ទាប់ពីអ្នកបែកបាក់ស្នេហា៖

១ ត្អូញត្អែចំពោះការបាត់បង់

វាមិនមែនជាបញ្ហារដែលត្រូវគិតពីរយះពេលប៉ុន្មានៃទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកនោះទេ។ ការបែកបាក់មិនដែលគិតថាការឈឺចាប់របស់អ្នកកំរិតណាទ្បើយ។ អ្នកត្រូវអនុវត្ត ៥ ជំហ៊ានខាងក្រោមនេះ៖

 • ការបដិសេធ និង ការឃុំខ្លួនឯងដាច់ដោយទ្បែកពីចំនោមមនុស្ស
 • កំហឹង
 • ការចរចារ ការយល់ព្រមគ្នា
 • ការបាក់ទឹកចិត្ត
 • ចុងក្រោយគឺការទទួលយកការពិត

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកជំនួយពីមិត្តភក្តិ ឫក្រុមគ្រួសារឲ្យជួយផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត។

២ ចាប់ផ្តើមមើលថែរាងកាយ ចិត្តគំនិត និង វិញ្ញាណរបស់អ្នក

ផលវិបាកទីមួយនៃការខូចចិត្តរបស់អ្នកគឺ ខូចសុខភាព។ អ្នកត្រូវថែសុខភាពរបស់អ្នកទ្បើងវិញតាម​ ៤ ដំណាក់កាលខាងក្រោមនេះ៖

 • កំសាន្តជាមួយកន្លែងធម្មជាតិ ដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ផ្តល់ឱកាសឲ្យរាងកាយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកបានសំរាក
 • ញុំាអាហារដែលផ្តល់ផលល្អដល់សុខភាព
 • ចូលរួមជាមួយក្រុមហាត់ប្រាណ ឫ ក្រុមកីទ្បា
 • តុបតែងខ្លួនប្រាណ សម្លៀកបំពាក់ របស់អ្នកឲ្យបានស្អាតបាទ

៣​ ចំនាយពេលវេលាចូលរួមកិច្ចការសង្គម

ចូលរួមកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តដូចជា នៅមន្ទីពេទ្យ ព្រះវិហារ បណ្ណាល័យ សង់ជំរកសំរាប់អ្នកអត់ផ្ទះសំបែង ឫ តាមអង្គការផ្សេងៗ តាមរះវិធីដូចជា៖

 • ព្យាយាមស្វែងយល់ និង មើលថែមនុស្សចាស់ជរា
 • អោយចំនីសត្វ
 • មើលថែកូនង៉ែត

៤ ជួបក្រុមមនុស្សថ្មី

បន្ទាប់ពីបែកបាក់ស្នេហា អ្នកគួរចេញក្រៅនិងជួបប្រភេទមនុស្សថ្មីឲ្យបានច្រើនជាការល្អ ដើម្បីផ្លាសើប្តូរនិងទទួលនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ៖

 • ចេញក្រៅជាមួយមិត្តយល់ចិត្ត
 • ជួបជាមួយក្រុមមនុស្សថ្មីៗ ជាមួយភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក

 

ធ្វើបែបនេះអ្នកនិងអាចស្វែងរកអ្វីដែលពិសេសលើសពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទៅទៀត៕

ប្រភព៖ បរទេស