ពូក្រឹមទ្បើងប្រលង​​ Cambodia Idol កូរពេញឆាក ស្តីឲ្យគណៈកម្មការថាអត់ចេះស្តាប់ភ្លេងទៀត

,

ពូក្រឹមយើងមិនធម្មតាមែន ហ៊ានទ្បើងប្រលងចំរៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក​​ Cambodia Idol Season 2 កូរពេញឆាក មិនតែប៉ុននោះគាត់ហ៊ានស្តីឲ្យគណៈកម្មការ ឆន​ សុវណ្ណារាជ និង ណុប បាយ៉ារិទ្ធិ កប់កប់ ថាអត់ចេះស្តាប់ភ្លេងទៀតផង។

នេះជាវិដេអូររបស់គាត់៖