បរិភោគអាហារទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកឆ្លងមេរោគ ដង្កូវក្នុងខួរក្បាល

,

មនុស្សអាចឆ្លងមេរោគ ពពួកដង្កូវនេះតាមច្រើនមូលហេតុ រួមបញ្ចូលទាំងការ បរិភោគសាច់ជ្រូក។ ប្រភេទសត្វដង្កូវនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសាច់ជ្រូក នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា តេញ៉ា Taenia Solium ការឆ្លងមេរោគនេះមកមនុស្សក្នុងទំរង់ពីរគឺ:

១)​ នៅពេលដែលអ្នកប្រើសាច់ជ្រូក ដែលបានឆ្លងមេរោគប្រភេទនេះ ហើយមិនបានចម្អិន ត្រឹមត្រូវ នោះមេរោគនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងទំរង់ជាកូនដង្កូវ taeniasis បន្ទាប់មកដង្កូវពេញវ័យរីកលូតលាស់ទៅជាព្រូនក្នុងពោះវៀននៃជ្រូកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ humanbrain ។

២) នៅក្នុងរយះពេលដង្កូវរស់នៅក្នុងលាមកជ្រូក វាផ្ទុកមេរោគជាច្រើន​ ហើយមេរោគទាំងនេះឆ្លង នឹងបង្កើតបានជាចំនួននៃជាលិកាជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សបើសិនវាត្រូវបានឆ្លងទៅមនុស្ស។

ហើយសត្វព្រូននេះនឹងបង្កើតមេរោគខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើមានដង្កូវចូលឈ្លានពានខួរក្បាល ការឆ្លងមេរោគនេះអាចបណ្តាលអោយអ្នកកើតជំងឺឆ្កួតជ្រូក។

យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក ជិតមួយភាគបីនៃករណីជំងឺឆ្គួតជ្រូក បានកើតទ្បើងនៅក្នុងប្រទេសដែលការឆ្លងមេរោគនេះគឺជារឿងធម្មតាចំពោះមនុស្សដែលធ្លាប់ត្រូវបានឆ្លងមេរោគ neurocysticercosis នេះកាលពីមុន។

ប្រភព៖ Justnaturallife