៤ ជំហានជូយអោយទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ

,

តើមនុស្សម្នាក់ពិតជាអាចផ្លាស់ប្តូរបានមែនឬ?

នេះគឺជាសំណូរដែលយើងតែងតែលឺចេញពីមនុស្សមួយចំនួនអំពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។ពួកគេឆ្លល់ថាតើដែគូររបស់ពួកគេនៅតែ រ៉ូមែនទិច​ឬក៏មានមានអារម្មណ៍បែបនេះទៀត។វាងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងវត្ថុដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន។​ដោយប្រើប្រាស់ពាក់កណ្តាល​នៃទំនាក់ទំនងដ៏សកម្ម យើងបានផ្តល់ឧកាស៥០%សម្រាប់រស់។យើងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដទៃបានទេ ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើជាសកម្មភាពដែលជួយជំរុញដល់ដៃរគូររបស់យើងកែប្រែទៅរកអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានបាន។បន្ទាប់ពីធ្វើរឿងនេះ ប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលនូវអ្វីដែលយើងចង់បានពីទំនាក់ទំនងនោះ យ៉ាងហោចណាស់យើងក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការសម្រេចចិត្តជាបន្តទៀត។

តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិង​ពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបាន?ការស្រាវជ្រាវពាក់ពន្ធ័នឹងបញ្ហានេះ បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា ការផ្លាស់គឺអាចទៅរូចប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានឆន្ទះត្រលប់ទៅមើលអតីតកាលរបស់ខ្លួនឡើងវិញ។យោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ Mary Main and Erik​ Hesse បានឲ្យដឹងថាកត្តាដ៏ធំបំផុតនៃប្រភេទរបស់មនុស្សមិនមែនជាអ្វីដែលគេមានបទពិសោធន៏ការពីមុននោះទេ តែទៅលើកម្រិតប៉ុន្មានដែលយើងអាចធ្វើបានសមហេតុផលនិងមានអារម្មណ៍ចំពោះបទពិសោធដែលពោរពេញដោយក្តី          ឈឺចាប់ទាំងអស់នោះ។ របាយការណ៍នេះអាចជួយដល់ទំនាក់ទំនងអោយកាន់តែស្និទស្នាល។

គំនិតពាក់ពន្ធ័នឹងទំនាក់ទំនងមានរូបរាងតាំងពីកំនើតរបស់យើងមកម្លេស។​ការផ្សារភ្ជាប់របស់យើងជាមូយការថែទាំដ៏សំខាន់បានបង្កើត គំរូរការងារខាងក្នុង អំពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងធ្វើការ។ពេញមួយជីវិតរបស់យើង អ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពដោយផ្នែកលើគំនិតទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងមិនបានដឹង។

ខណដែលយើងបានបង្ហើបអំពីការផ្សាភ្ជាប់ពីមុននៃប្រភេទដែលយើងបានជូបប្រទះកាលពីកុមារភាពនិងផលប៉ះពាល់ដែលវាអាចមានវិធីជាច្រើនយើងបានបញ្ជូល​ យើងអាចកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីអាកប្បកិរិយារបស់យើង។យើងចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ថាតើភាពអសន្តិសុខកើតឡើងពីកន្លែងណា ហេតុអ្វីបានជាយើងមានប្រតិកម្មដោយអវិជ្ជមាននិងដោយអារម្មណ៍ចំពោះប្រតិកម្មមួយចំនួន ហេតុអ្វីបានជាយើងដកចិត្តស្រលាញ់ពីនរណាម្នាក់។យើងអាចស្វែងយល់ពីអ្វីដែលបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍​ហើយសូមបីតែហេតុផលដែលមិនទាន់បកស្រាយហេតុអ្វីយើងជ្រើសរើសដៃគូររបស់យើង។ការធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់យើងសមហេតុផលជំរុញឲ្យយើងបញ្ឈប់ពីការគ្រប់គ្រងពីពួកវា។

បែងចែងអតីតកាលចេញពីបច្ចុប្បន្នដោយអនុវត្តន៍តាមជំហានទាំងបូននេះ

 

ចាប់ផ្តើមស្វែងអំពីដំណើរកាគិតដែលមានដែនកំនត់និងមិនស្ថាបនា

សូមចាប់ផ្តើមស្វែងអំពីដំណើរកាគិតដែលមានដែនកំនត់និងមិនស្ថាបនាដែលគេស្គាល់ថាជា សម្លេងនៃការរិះគិតពិចារណានៅខាងក្នុង (critical inner voice)។សម្លេងនេះបានបង្កើតឡើងនិង​ជំរុញដោយគំនិតអវិជ្ជមានអំពីខ្លួនឯងនិង​ទំនាក់ទំនង និងដែលបង្កើតឲ្យមានសារ អ្នកកំពុងតែបំរើសេចក្តីស្រលាញ់ អ្នកមិនអាចជឿទុកចិត្តគេបានទេ គេនឹងចាកចេញពីអ្នក នាងមិនខ្វល់ពីអ្នកទេ គ្មាននរណាម្នាក់ឡើយ។​នៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់សម្លេងទាំងអស់នេះ យើងនឹងចាប់ផ្តើមប្រលងប្រជែងជាមួយវាហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

២ កត់សម្គាល់អំពីគំរូនិង​មូលហេតុបង្កផ្សេង

នៅពេលដែលយើងយល់ថាតើអតីតកាលរបស់យើងមានផលប៉ះពាល់ដល់បច្ចុប្បន្នរបស់យើង វារឹតតែងាយស្រួលក្នុងការទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងទទួលរងពីអតីតកាលរបស់យើង។នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ពោលពេញដោយក្តីច្រណែនឈ្នានីស សង្សយ័ ឬភ័យខ្លាច យើងយល់ថាប្រតិកម្មទាំងអស់នេះជារឿយមានច្រើនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយការបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍បែបនេះការពីមុនជាងអ្វីដែលបន្តមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។​យើងក៏បានដឹងពីរបៀបដែលយើងធ្វើចំនាត់ការលើអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើដែគូ ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ភ្លាមខណដែលអារម្មណ៍ទាំងនេះកើតមាន។

ជ្រើសរើសនូវសកម្មភាពរបស់យើង

នៅពេលដែលយើងអាចបញ្ឈប់ឬកត់សម្គាល់ពីកត្តាបង្កនោះ យើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរពីរបៀបបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់យើង។យើងអាចមានប្រតិកម្មផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំង ប៉ុន្តែយើងអាចចំនាយពេលដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯង និងឆ្លើយតបដោយរបៀបណា។តើសកម្មភាពរបស់យើងពិតជាត្រូវនឹងគោលដៅដែររឺទេ?ចំនាយពេលវេលាដើម្បីផ្អាកមួយរយះនិងវាយតម្លៃ បានជួយវែកញែកអតីតកាលជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លុងជនរងគ្រោះទៀត។

៤ ធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យកាន់តែប្រសើរ

បន្ថែមពីការជ្រើសរើសនូវសកម្មភាពរបស់យើងនិងសម្រេចចិត្តពីទំនាក់ទំនងបែបណា យើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរអំពីនរណាដែលយើងចង់នៅជាមួយ។នៅពេលដែលយើងរកឃើញមនុស្សដែលប្រភេទស្ទីលផ្សាភ្ជាប់ដែលល្អជាងយើង​ យើងបង្កើតនូវការផ្សាភ្ជាប់ដែលមានសុវត្ថិភាពមួយ។​វាបានជួយដល់គម្រូរការងារខាងក្នុងរបស់យើង ហើយជួយកសាងឡើងវិញនូវគំនិតនិងការរំពឹងទុកនូវក្តីស្រលាញ់របស់យើង។

ប្រភព៖  physics today