អ្នកជំនាញ ៥ រូបប្រាប់ពីគន្លឹះក្នុងការកំនត់និងសម្រួលគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យងាយស្រួល

,

១) លោក Jeff Bevis, co-founder និងជា CEO ក្រុមហ៊ុន FirstLight Home Care

លោក Jeff Bevis

ខ្ញុំរកពិន្ទុលើផ្នែកសំខាន់ៗនៃអាជីវកម្មជាមួយរង្វាស់ដើម្បីវាស់លទ្ធផលប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំត្រីមាស។ សន្លឹកបៀមេដែលជាប់លាប់មួយគឺជាការជំរុញរបៀបដែលគោលដៅនីមួយៗត្រូវបានសម្រួលទៅភាពសាមញ្ញ និងធ្វើការតាមដានជាបន្តរបន្ទាប់។

២) អ្នកស្រី Suneera Madhani  founder និងជា CEO ក្រុមហ៊ុន Fattmerchant

អ្នកស្រី Suneera Madhani

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងគោលដៅរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបែបរត់ប្រណាំងទី ដែលមានរយៈពេលនិងចំងាយជាក់លាក់មួយ។ នេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានរៀនពីក្រុមបច្ចេកវិជ្ជារបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្ញុំបានកំណត់បញ្ជីភារកិច្ចនិងប្តេជ្ញាបញ្ចប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពីរសប្តាហ៍ ហើយបន្ទាប់មកវាយតម្លៃឡើងវិញនិងចាប់ផ្តើមសប្តាហ៍ថ្មី។ វារក្សាខ្ញុំនៅលើផ្លូវហើយបំបែកកំណត់គោលដៅប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទៅជាកំណាត់ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។

៣) អ្នកស្រី Rebecca Devaney, co-founder និងជា CEO ក្រុមហ៊ុន Hunter Creative Labs

អ្នកស្រី Rebecca Devaney

ខ្ញុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តម្លៃ គុណសម្បត្តិ និង អាកប្បកិរិយានៅលើកន្លែងដែលពេលវេលារបស់ខ្ញុំកំពុងដំណើរការ។ តម្លៃ: តើគោលដៅតម្រឹមជាមួយតម្លៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទេ? តើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើបង្កើតផលប៉ះពាល់ដែលអាចវាស់វែងបានឬទេ? ជំនាញ: ក្នុងនាមជាអ្នកគិតគូរនិងជានាយកប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធការងារ ខ្ញុំប្រមូលផ្តុំផ្នែកផ្លាស់ប្តូរនៃអង្គភាពរបស់ខ្ញុំទៅជាអង្គភាពស្អិតរមួតមួយ។ តើខ្ញុំចាត់ចែងអាទិភាពនៃការងារនេះ ឬក៏ដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចការដែលនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលសមស្របជាងនេះ? អាកប្បកិរិយា: តើខ្ញុំមើលឃើញពិភពលោកមានជាប់ទាក់ទងនឹងឧបសគ្គឬឱកាសទេ?

៤) លោក Aaron Michel,​ ជា CEO ក្រុមហ៊ុន PathSource

លោក Aaron Michel

ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើបច្ចេកទេសជៀសវាងការបាត់បង់ដើម្បីជួយខ្ញុំរកអ្វីដែលជាគោលដៅសំខាន់បំផុតចំពោះខ្ញុំ។ ខ្ញុំស្រមៃខ្លួនខ្ញុំក្នុងរយៈកាល ៥ ឬ ១០ ឆ្នាំដោយមើលពីសម័យកាលនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំគិតពីគោលដៅនីមួយៗរបស់ខ្ញុំដោយនឹកស្រមៃមើលថាតើខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាប្រសិនបើខ្ញុំបរាជ័យក្នុងការបំពេញវា។ អ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាន់តែសំខាន់ចំពោះខ្ញុំ និងពេលវេលាដែលខ្ញុំនឹងលះបង់។ បច្ចេកទេសនេះគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែលខ្ញុំបានលក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំអាចលះបង់ពេលវេលាច្រើនដើម្បីក្លាយជាអ្នកនាំមុខ។

៥) លោក David Thomas, CEO ក្រុមហ៊ុន Evident ID

លោក David Thomas

នៅពេលខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយគិតអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនិងអ្វីដែលគួរតែមាន។ ការធ្វើបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំមើលឃើញនូវអ្វីដែលយើងនឹងសម្រេចបាន និងគូសផែនទីផ្លូវផ្ទាល់និងជាក់ស្តែងបំផុតដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះ។

ប្រភព៖ Success

ឃ្លាំងគំនិត សហគ្រិនវ័យក្មេង យល់ដឹង អាជីវកម្ម