របៀបគិតវិជ្ជមានដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត

,

មនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថា ស្ថានភាពជីវិត កំណត់អ្វីដែល ជាប្រភេទនៃជីវិត ដែលអ្នកនឹងមាននៅពេលអនាគត។ អ្នកផ្សេងទៀតបានរក្សាវា ជាវិធីដែលអ្នកមានប្រតិកម្មទៅនឹង​​ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ដែលកំណត់ ការពេញចិត្ត របស់អ្នកនៅក្នុង ជីវិត។

ប៉ុន្ដែខ្ញុំបានយកវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នាពីធម្មជាតិធៀបនឹងការជជែកពិភាក្សាគ្នា។ វាមិនមែនជាស្ថានភាពខ្លួនដែល កំណត់គុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នក ឬ ប្រតិកម្មរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅវានោះទេ។ វាជារបៀបដែលអ្នកគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកពេលលំបាកដែលកំណត់ពីរបៀបដែលពួកគេមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើននៅលើអ្នក។  

អ្នកអាចគិតថាគំនិតរបស់អ្នកដូចជាការយល់ដឹងនៃការវិនិច្ឆ័យ ស្ទ្រីម​ ផ្លូវចិត្ត ការវាយតម្លៃ និងអាគុយម៉ង់។ អ្វីដែលជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំគឺថាពួកគេមានស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីបញ្ឈប់វា។ លើកលែងតែតាមរយៈការធ្វើសមាធិ និងបន្ទាប់មកអ្នកដែលមានការឈឺចាប់ នៅក្នុងការផ្តាច់បារី គំនិត នឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាន ដើម្បីរក្សាអ្នកក្នុងភាពសុខសាន្ដនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។  

ពួកគេតែងតែមានឥទ្ធិពលលើអ្នក ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានវាយតម្លៃគំនិតនៅក្នុងវិធីសាមញ្ញបំផុត តើពួកគេបានពង្រឹង អ្នកឬធ្វើអោយអ្នកចុះខ្សោយ? 

មនុស្សជោគជ័យគិតពីគំនិតឬក្រុមគំនិតដែលគាំទ្រដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ ថាតើពួកគេបានដឹងថាគំនិត របស់ពួកគេគឺជាប់លាប់ លេចធ្លោ សុទិដ្ឋិនិយម សម្រាប់សុខភាព ទ្រព្យសម្បត្តិនិងច្រើនក្រៃលែង។ ពួកគេមិន អនុញ្ញាតឱ្យ គំនិតអវិជ្ជមាន នៃកង្វះ និងការបរាជ័យមកជាឬសគល់នៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេទេ។ 

នេះមិនមែនមានន័យថា ពួកគេមិនមានគំនិតអវិជ្ជមាននោះទេ។ យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតអវិជ្ជមាន។ វាមានន័យថាភាគច្រើនគឺត្រូវគិតវិជ្ជមាន។ អ្នកអាចមើលឃើញភស្តុតាងនេះនៅក្នុងមនុស្សដែលចូលមកក្នុង ទំនាក់ទំនងជាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមូយអ្នក។ តើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថា អ្នកតែងតែត្រូវបានគេនិយាយអំពីជំងឺរបស់ពួកគេគឺតែងតែឈឺ? អ្នកដែលនិយាយអំពីភាពរុងរឿង គឺមានវិបុលភាព? អស់អ្នកដែលបាន និយាយអំពីរបៀបដែលជីវិតអស្ចារ្យ គឺតែងតែមានការសប្បាយរីករាយជានិច្ច។ គំនិតរបស់អ្នកបន្ថែមផ្តល់នូវ ផែនការទូទៅនៃការណែនាំ អំពីរបៀបដែលអ្នកមានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្វីដែលអ្នកគិតថាជាទម្លាប់ ឬការផ្តោតលើប្រហែលច្រើនបំផុតនឹងបង្ហាញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

ដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺបញ្ឈប់ការផ្តោតលើអ្វីដែលអ្នកមិនមាន ឬអ្វីដែលអ្នកមិនធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ព្រោះវានឹងមិនទៅដលទីបញ្ចប់យ៉ាងល្អសម្រាប់អ្នកនោះទេ។

ប្រភព៖ Success