ស្តើងទៅក្រាស់សក់ វេទមន្តរីកលូតលាស់សក់របស់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សពេញមួយយប់ដោយមាន ធាតុផ្សំ 1

,

ស្ទើរតែគ្រប់ស្ត្រីទាំងឡាយមានបំណងមានសក់រលោង ស្អាត វែង​ រលាស់ ប៉ុន្តែដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នា បានដឹងហើយថាវាត្រូវការពេលច្រើន ការអត់ធ្មត់ និងការខំប្រឹងប្រែង មួយដើម្បីសម្រេចវា។

 

សក់របស់យើងដុះជិតពាក់កណ្តាលអ៊ីញ(0.5 Inc) សម្រាប់មួយខែជាទៀងទាត់។

 

អត្រានៃកំណើនសក់ត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយកត្តាផ្សេងទៀតជានិច្ច ដូចជា សុខភាពរួម សុខុមាលភាព ព្រមទាំង កត្តាហ្សែន ។

 

កំណើនសក់អ្នកអាចនឹងត្រូវពន្លឿន ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បី ថែររក្សាសក់របស់អ្នក មានសុខភាពល្អបានដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅមានសុខភាពល្អ របបអាហារមានតុល្យភាព និងដោយការថែរក្សាសក់ មួយដែលត្រឹមត្រូវ។

 

មានវិធីធម្មជាតិជាច្រើនរួមទាំង ឱសថមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឱ្យដំណើរការនៃការបង្កើនល្បឿនកំណើនសក់ កាន់តែងាយស្រួលនេះ។

 

នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងកំពុងតែ បង្ហាញអ្នក រូបមន្តមួយសម្រាប់ថែរក្សារសក់របស់អ្នកអោយមានសុខភាពលូតលាស់ល្អ! មើល!

ប្រភព៖ Homehealthyrecipes