សម្រង់ពាក្យសម្តីរបស់សូក្រាតដែលពោលពេញដោយគតិបណ្ឌិត

,

សូក្រាតគឺជាទស្សនវិទូ ជាអ្នកដោះប្រស្នា និងជាកំពូលមនុស្សដែលបានផ្តល់បទដ្ឋាន ទស្សនវិជ្ជាថ្មីលោកខាងលិចជាច្រើន។​ កម្រិតស្តង់ដា ការផ្តល់ហេតុផលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត​ និងទស្សនពាក់ពន្ធ័នឹងបរិស្ថានដែលនៅជុំវិញនិង​ជីវិតដែលបង្កើតដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកដែលជួយផ្តល់ការជំរុញទឹកចិត្តដ៏ប្រសើរតាមរយះការបង្រៀន ហើយវាក៏បណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្អប់និងទីបញ្ចប់បានចាប់លោកដាក់គុកនិងប្រហារជីវិត។

សូក្រាតបានកើតប្រហែលឆ្នាំ 470 មុនគក្នុងទីក្រុងអាតែនប្រទេសក្រិច។ ឪពុករបស់លោកជាជាងថ្មកំបោរនិងជាងចម្លាក់រីឯម្តាយរបស់គាត់ជាឆ្មប។ ក្នុងនាមជាប្រជាជនអាតែនធម្មតាគាត់បានទទួលការអប់រំជាភាសាក្រិចមូលដ្ឋាន។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលគាត់បានធ្វើការជាជាងថ្មកំបោរមុនពេលដែលគាត់បានឧទ្ទិសជីវិតរបស់លោកក្នុងការទស្សនវិជ្ជា។ គាត់បានរៀបការនិងមានកូនបីនាក់និងគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់គាត់ឡើយ។ នៅសល់នៃជីវិតរបស់គាត់ទៅលើការបង្រៀនក្មេងប្រុសលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញារបស់ពួកគេនិងជីវិតរបស់ពួកគេ។ លោកជឿទៅលើចំនេះដឹងពិតប្រាកដប្រសើរជាជាងការទទួលជ័យជម្នះតែមួយគត់នៅលើគូប្រជែងរបស់លោក។

ខាងក្រោមនេះជាសម្រង់ពីសូក្រាតចំនួន 20 ដែលមានពេញលេញនៃប្រាជ្ញា។

1. ប្រាជ្ញាចាប់ផ្តើមពីការឆ្ងល់។

2. ប្រាជ្ញាពិតតែមួយគត់គឺក្នុងការដឹងថាអ្នកមិនបានដឹងអ្វីសោះ។

3. ដើម្បីដឹងរឿងអ្វីមួយគឺត្រូវដឹងថាអ្នកបានដឹងអ្វីសោះ។ នោះគឺជាអត្ថន័យនៃចំណេះដឹងពិត។

4. សូមតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានហាក់បីដូចបានពិតប្រាកដមែន។

5. ការអប់រំគឺប្រៀបដូចជាអណ្ដាតភ្លើងតូច មិនមែនជាការបំពេញនៃនាវាមួយនោះទែ។

6. គំនិតរបស់អ្នកខ្លាំងពិភាក្សាអំពីគំនិត, គំនិតរបស់អ្នកមធ្យមពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ គំនិតរបស់អ្នកទន់ខ្សោយពិភាក្សាមនុស្ស។

7. ដើម្បីស្វែងរកដោយខ្លួនឯង, គិតអំពីខ្លួនអ្នក។

8. អ្នកណាដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មាននឹងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់មាននោះដែរ។

9. សូមយឺតពេលនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមិត្តភាព, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានវា សូមបន្តភាពរឹងមាំនិងរក្សាឲ្យគង់វង្ស។

10. តាមគ្រប់មធ្យោបាយរៀបការ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រពន្ធល្អអ្នកនឹងក្លាយជាសប្បាយរីករាយ​ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអាក្រក់មួយអ្នកនឹងក្លាយជាទស្សនវិទូមួយ។

11. ពេលខ្លះអ្នកបានដាក់ជញ្ជាំងឡើងមិនឱ្យមនុស្សចេញទេប៉ុន្តែដើម្បីមើលឃើញដែលយកចិត្ដទុកដាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបែកពួកគេចុះ។

12 ចូរឱ្យអ្នកនោះដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកនេះជាលើកដំបូងបានផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង។

13. ល្អតែមួយគត់គឺចំណេះដឹងនិងអាក្រក់តែមួយគត់គឺភាពល្ងង់ខ្លៅ។

14 មាតិកាគឺទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិប្រណីតគឺភាពក្រីក្រសិប្បនិម្មិត។

15 កុំធ្វើដល់អ្នកដទៃនូវអ្វីដែលខឹងអ្នកប្រសិនបើធ្វើចំពោះអ្នករាល់គ្នាដោយអ្នកដទៃ។

16 គ្រប់ការសប្បាយសកម្មភាពនិងតម្លៃរបស់ខ្លួន។

17. យើងមិនអាចរស់នៅបានល្អប្រសើរជាងក្នុងការស្វែងរកដើម្បីក្លាយជាអ្នកល្អប្រសើរជាងមុន។

18 ចូលចិត្តចំណេះដឹងដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មួយនេះគឺជាបណ្តោះអាសន្ន, ការងូតផ្សេងទៀត។

19. ការស្លាប់អាចនឹងមានអ្នកធំបំផុតក្នុងពរជ័យគ្រប់មនុស្សទាំងអស់។

ហើយចុងក្រោយប៉ុន្តែមិនបានយ៉ាងហោចណាស់,

20. ដឹងខ្លួន។

កំណត់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនអ្នក

"ជីវិតគឺជាការលំបាកណាស់នៅតាមដង។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជំនះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀត, ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាខ្លាំងនោះមក។ ដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាប់យកពួកគេ»។

ប្រភព: Lifehacker