១៥​ ចំនុចបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើបានល្អសម្រាប់ជីវិតអ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនបានគិតដូចឆ្នេះក៏ដោយ

,

រូបភាព៖ កញ្ញា សុវណ្ណ ម៉ារីតា

ចូរប្រឈមនឹងវា! ពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជីវិតដូចជាធ្លាក់ចុះនៅមុខថ្នេរមួយ។ ប្រហែលជាអ្នកបានបាត់បង់ការងាររបស់អ្នក ឬអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបានបញ្ចប់ ឬអ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុម័ត ការប្រឡងមួយ ហើយឥឡូវនេះអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនិងចាញ់។ Winston Churchill បានបាននិយាយថា: "ជោគជ័យ មាននៅក្នុងការបរាជ័យមួយ ទៅការបរាជ័យមួយទៀត ដោយមិនបាត់បង់ភាពរីករាយ។" ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកថា ទោះបីជាអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍បន្តិចដូចជា ការបរាជ័យមួយ វាមិនពិតដូចឆ្នោះទាំងស្រុងនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះជាសញ្ញាទាំង ១៥ ដែលបង្ហាញថា អ្នកកំពុងធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងជីវិត ទោះបីជាអ្នកមិនគិតដូច្នេះក៏ដោយ!

១) អ្នកបានចំនាយជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ការរស់នៅ និង​ សិក្សារៀនសូត្រ

២) អ្នកមានគ្រែគេងសាមញ្ញ ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅមួយ

៣) អ្នកខិតខំដើម្បី ភាពមានបាន ភាពល្អប្រសើរ

៤) អ្នកមាន ឬ ធ្លាប់មានការងារមួយ

៥) ចំណេះដឹងគឺនៅចុងម្រាមដៃរបស់អ្នក

៦) អ្នកមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់

៧) អ្នកមានអំនាចក្នុងការជ្រើសរើស

៨) អ្នកធ្លាប់បានជួបសេចក្ដីស្រឡាញ់មេអំបៅ ឬ អ្វីមួយដូចជាវា

៩) អ្នកមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ

១០) អ្នកមានក្តីស្រម៉ៃមួយ

១១) អ្នកមានសុភមង្គលពិតប្រាកដមួយ

១២) អ្នកមានសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវ

១៣) អ្នកមានលទ្ធិភាពក្នុងការអភ័យទោស

១៤) អ្នកមានជំនឿលើអ្វីដែលមានភាពអស្ចារ្យជាងអ្នក

១៥) អ្នកមានឱកាសក្នុងការក៏សាងមិត្តភាពជាសាកល

ប្រភព៖ Lifehack