មនុស្សបរាជ័យភាគច្រើនខ្វះខាតចំនុចទាំង៤នេះ

,

មហាសេដ្ឋីចិន លោក Jack Ma ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Alibaba និយាយថាមនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យដោយសារពួកគេខ្វះខាតចំនុចទាំង៤នេះ៖

១) កង្វះ​ចក្ខុវិស័យ​ក្នុងការសម្លឹង​មើល​ឱកាស​នា​ពេល​អនាគត (​Being myopic to opportunity)

២) មើល​ស្រាល​ឱកាស​ (Looking down on opportunities ) 

៣) កង្វះចំណេះ​ដឹង​ កង្វះការ​ស្វែង​យល់​​ឲ្យ​បាន​ម៉ត់ចត់​ (Lacking understanding) 

៤) មិន​សកម្ម​ ឬ​មិន​តស៊ូ​​បញ្ចេញ​សកម្មភាពឲ្យ​បាន​​ឆាប់​រហ័ស​ទាន់​ពេល​វេលា​ (​Failing to act quickly enough)  

Jack Ma