សញ្ញាទាំង ៨ បញ្ជាក់ថា បុរសនោះគ្មានថ្ងៃឈប់ស្រលាញ់អ្នក

,

ជាការពិត នៅពេលដែលបុរសគាត់បានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវចំណាយពេលនៅសល់នៃជីវិតរបស់គាត់ជាមួយ គាត់នឹងពិតជាបានធ្វើការខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់គាត់ដើម្បីរក្សាឱ្យនាងឲ្យនៅខាងគាត់គ្រប់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើអ្នកមានបុរសម្នាក់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចខាងក្រោមនោះ អ្នកដឹងថាគាត់គឺជាអ្នករក្សាសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកហើយ។

១)​ គាត់មានការផ្តាច់ញាចិត្តពេញទំហឹងទៅលើអ្នក និងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក

២) គាត់មិនគេចវេសពីបញ្ហាជាមួយអ្នក

៣) គាត់ចាប់អារម្មណ៍អ្វីពាក់ព័ន្ធអ្នក សូម្បីតែរឿងតូចតាច

៤) គាត់ឆ្លាត និង មានគំនិតទូលំទូលាយ

៥) គាត់ចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯង

៦) គាត់ចាត់ទុកបញ្ហារបស់អ្នក ជាបញ្ហារបស់គាត់

៧) គាត់ញញឹមដោយរីករាយចំពោះកំហុសរបស់អ្នក

៨) គាត់ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំហុសរបស់គាត់

ប្រភព៖ Lifehack

ស្នេហា