ភាពខុសគ្នារវាងស្រីដែលអ្នកគ្រាន់តែណាត់ជួប និងស្ត្រីដែលអ្នកត្រូវរៀបការជាមួយ

,

ចូរគិតអំពីសំនួរមួយក្នុងចំណោមសំនួរខាងក្រោមនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការហើយ តើអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជាមួយ និងស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ? ប្រសិនបើអ្នកនៅលីវ ឬកំពុងមានការណាត់ជួប តើអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យស្ត្រីដែលអ្នកនឹងរៀបការជាមួយ ខុសគ្នាពីមនុស្សស្រីដែលអ្នកណាត់ជួប? តើអ្វីទៅជាគំនិតក្នុងចិត្តរបស់អ្នក? ខ្ញុំទាយថាអ្នកប្រហែលមានគំនិតមួយចំនួន ដូចខ្ញុំដែរ។

បន្ទាប់ពីបានរៀបការអស់រយៈពេលជាង ៣ ឆ្នាំជាមួយប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថា មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំបានណាត់ជួបនោះ គឺមានលក្ខណះខុសគ្នាដាច់ពីមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពហៅថា ”ប្រពន្ធ” របស់ខ្ញុំនាពេលឥលូវនេះ។ នាងបានធ្វើឱ្យជីវិតខ្ញុំប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិធីដែលខ្ញុំមិនដែលស្រមៃនឹកគិតដល់ ហើយមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលនៃការណាត់ជួប និងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ អ្នកនឹងក្រលេកមើលទៅក្រោយវិញជាមួយភាពខុសគ្នារវាងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអ្នកបានណាត់ជួប និងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរៀបការជាមួយអ្នក។ ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថា នេះមិនមែនមានន័យថានាងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតនោះទេ។ គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺ អាទិភាព និងទស្សនៈវិស័យអំពីជីវិតនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាង អាចកែច្នៃឲ្យប្រសើរឡើងបានតាមវិធីជាច្រើន។ នេះជាការរំពឹងទុកសម្រាប់ការល្អប្រសើរជាងមុន។

ខាងក្រោមនេះ ជាចំនុចទាំង១៤ នៃភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីដែលអ្នករៀបការជាមួយ និងក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួបនោះ៖

១) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប មិនចង់ជួបក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទេ នាងចង់បានតែអ្នកម្នាក់គត់។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ ចង់ដឹងពីក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។ នាងដឹងថាបើគ្មានមនុស្សទាំងនោះ អ្នកនឹងមិនក្លាយជាអ្នកនៅថ្ងៃនេះទេ។

២) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះក្រចករបស់នាងត្រូវបានធ្វើគ្រប់ពេលវេលា រោមភ្នែករបស់នាងសម្លឹងមើលនៅក្នុងរចនាបទជាក់លាក់មួយ និងត្រូវតែស្រស់ស្អាតសម្រាប់ដៃគូររបស់នាង។ សម្រស់រាងកាយរបស់នាងគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះនាង។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ មិនព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីក្រចករបស់នាងពេកនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញនាងមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់បុរសរបស់នាង បើទោះបីជាមិនមានការតុបតែងខ្លួនក៏ដោយ។ នាងបានផ្តោតលើភាពស្រស់ស្អាត និងការកសាងចរិតពីខាងក្នុងមក ព្រោះនាងដឹងថាភាពស្រស់ស្អាតពិតប្រាកដមកពីក្នុង។

៣) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប យកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះតែអាជីព និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងប៉ុណ្ណោះ។ នាងបានមកមុនពេលទំនាក់ទំនងនេះ និងមិនបង្កើតគម្រោងអនាគតរបស់នាងជាមួយអ្នកនោះទេនៅក្នុងចិត្ត។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ យកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះអាជីព និងទស្សនៈវិស័យនៃជីវិតរបស់អ្នកដូចជារបស់ខ្លួននាងផ្ទាល់។ នាងបានដឹងថាអ្នកមានផែនការមួយ និងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអ្នកដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលអ្នកទាំងពីរមាន។ អាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺជាអាទិភាពរបស់នាង។

៤) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ស្រឡាញ់នូវកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកអាចផ្តល់ឲ្យនាង។ នាងតែងរំពឹងផលត្រឡប់មកវិញ នៅពេលណាដែលនាងបានផ្តល់អ្វីឱ្យអ្នក។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ ចង់កសាងកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអ្នក។ នាងជឿថា រកគ្នាពីរនាក់ តែងតែនឹងមានភាពប្រសើរជាងរកតែម្នាក់ឯង។ នៅពេលដែលនាងផ្តល់ឱ្យ នាងមិនរំពឹងអ្វីត្រឡប់មកវិញទ្បើយ។

៥) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ជឿជាក់ថានាងបានដឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ បើកចំហដើម្បីរៀនពីអ្វីដែលថ្មី និងដឹងថាវាតែងតែមានបន្ទប់សម្រាប់ភាពប្រសើរឡើង។

៦) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ខ្លាចក្នុងការប្រាប់អ្នកនូវអាថ៏កំបាំងជ្រៅបំផុតរបស់នាង។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ ចែករំលែករឿងសម្ងាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយអ្នក សូម្បីតែជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នក។ នាងបានទុកចិត្តអ្នក និងបានចែករំលែកអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមួយអ្នក។ នាងដឹងថាភាពស្មោះត្រង់គឺជាគោលការណ៍ល្អបំផុត។

៧) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប មិនទទួលបានការរំភើបអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការមានកូនជាមួយអ្នក (បើទោះបីជានាងចង់មានមួយចំនួននៅថ្ងៃណាមួយ)។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ រំភើបអំពីការចាប់ផ្តើមអាពាហ៍ពិពាហ៍និងកសាងគ្រួសារមួយជាមួយអ្នក។

៨) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប បង្ហាញអ្នកនូវភាពបែកបាក់គ្នាគ្រប់ពេលវេលា។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ រឹតតែមានអ្វីសម្រាប់អ្នកបន្ថែមទៀត ព្រោះគាត់ដឹងថាគុណលក្ខណៈរបស់នាងគឺសម្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។

៩) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប មិនព្រួយបារម្ភអំពីការចម្អិនអាហារសម្រាប់អ្នក។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ មិនត្រឹមតែស្រលាញ់ការចំអិនម្ហូបនោះទេ ប៉ុន្តែជ្រើសរើសអាហារឆ្ងាញ់និងមានសុខភាពល្អ។ វិធីដើម្បីយកបេះដូងរបស់បុរសម្នាក់ គឺតាមរយៈក្រពះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីអ្វីទាំងអស់ ត្រូវអត់?

១០) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប មានការព្រួយបារម្ភហួសហេតុអំពីរយះពេលដែលអ្នកនៅក្បែរនាង ហើយរយះពេលដែលនាងអាចរក្សាអ្នក។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ មិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរក្សាអ្នកឲ្យបាននោះទេ ព្រោះនាងដឹងថាអ្នកចង់មានអនាគតមួយជាមួយនាង។ នាងមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការដឹងថាយើងមិនអាចបង្ខំនរណាម្នាក់ឱ្យនៅ និង រាល់ពេលម្នាក់ៗត្រូវជ្រើសរើសគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃម្តងហើយម្តងទៀតនោះទេ។

១១) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប មិនមានឆន្ទៈក្នុងការសម្រុះសម្រួលជាមួយអ្នក។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ គឺមានឆន្ទៈក្នុងការសម្រុះសម្រួល និងការមើលឃើញការសម្របសម្រួលជាការចាំបាច់សម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលមានសុភមង្គលល្អ។

១២) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ចំរើនលូតលាស់នៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំពីអ្នក។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្នក ហើយចំរើនលូតលាស់ជាមួយការផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នក ការគាំទ្រ និងការគោរពដែលអ្នកត្រូវការ។

១៣) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ព្យាយាមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអ្នកជានរណា ហើយប្រៀបធៀបអ្នកទៅគូរស្នេហ៍អតីតរបស់នាង។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ ទទួលយកអ្នកជាអ្នក ហើយនឹងមិនប្រៀបធៀបអ្នកទៅអតីតរបស់នាងទ្បើយ។ នាងដឹងថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលល្អបំផុត ហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្តូរមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបានទ្បើយ។

១៤) ក្មេងស្រីដែលអ្នកបានណាត់ជួប ត្រូវការកំសាន្ត។

ស្ត្រីដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយ ជានរណាម្នាក់ដែលអ្នកអាចមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយ សម្រាក ធ្វើសកម្មភាព ឬធ្វើអ្វីឡើងជាមួយគ្នា និងនៅតែរីករាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

ចុះសម្រាប់អ្នកវិញ តើអ្វីទៅជាគំនិតរបស់អ្នកលើភាពខុសគ្នាទាំងនេះរវាងក្មេងស្រីដែលអ្នកណាត់ជួប និងស្ត្រីដែលអ្នករៀបការជាមួយ? សូមចូលរួម Comment ខាងក្រោមនេះ៖