គន្លឹះសំខាន់៣ដើម្បីធ្វើជាប្រឹក្សាដ៏ល្អសម្រាប់មិត្តរបស់អ្នក

,

ចិត្តវិទូលោក Kevin Gilliland នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុម Innovation360 នៅក្នុងទីក្រុងដាឡា បាននិយាយថា "មនុស្សមាន៣ប្រភេទ" ។ ប្រភេទមនុស្សដែលនឹងប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់បញ្ហានេះ។ ហើយនៅមានអ្នកដែលមិនដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ ទាំងពីរនេះគឺមិនបានជួយអ្វីដល់អ្នកទេ។

មនុស្សដែលល្អបំផុតនិងអាចទុកចិត្តគឺជាមនុស្សដែលនៅចំនុចកណ្តាលរវាង អ្នកផ្ដល់ដំបូន្មាន-អ្នកផ្តល់ឲ្យ និង Cheerleaders (ដែលនឹងគ្រាន់តែនិយាយថាពួកគេជឿថាលើអ្នក): មនុស្សដែលស្តាប់អ្នក ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលនឹងនិយាយរឿង ដែលអ្នកត្រូវការចង់ស្តាប់បំផុត។ Gilliland បាននិយាយថា មនុស្សនៅចំកណ្តាលនេះ និងនិយាយអ្វីដែលជាការពិត និងសួរសំណួរយ៉ាងល្អ។

នេះជាគន្លឹះទាំង៣ដែលអាចជួយអ្នកក្លាយជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាល្អ៖

១) ស្តាប់មុនពេលដែលអ្នកនិយាយ

Gilliland បាននិយាយថា:”គ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកដឹងអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាមួយដែលមិនមានន័យថាដំបូន្មានរបស់អ្នកនឹងជួយពួកគេនោះទេ។” ចូរស្តាប់ការយល់ឃើញរបស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកពីបញ្ហានេះមុនពេលការផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ។

២) កុំពឹងផ្អែកលើសម្តីឥតខ្លឹមសារ

ខណៈពេលដែលល្អដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់អ្នកចំពោះមិត្តភក្តិរបស់អ្នក គ្រាន់តែនិយាយថា “ខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងធ្វើវាយ៉ាងល្អ! អ្វីៗពិតជាអាចសំរេចបានទៅតាមគំរោងការណ៏។”  មិត្តភក្តិរបស់អ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកគំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា មិនមែនគ្រាន់តែអ្នកចាំអបអរសាទរនោះទេ។

3) កំនត់សំគាល់ឲ្យច្បាស់នូវអ្វីដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះ

Gilliland បាននិយាយថា: “ចូរស្ដាប់ពីការតស៊ូនៅក្រោមពាក្យ”។ ស្តាប់ពីពាក្យពេចន៍ផ្លូវអារម្មណ៍ ដូចជា ការសង្ស័យ កំហឹង ការស្តីបន្ទោសខ្លួនឯង មហិច្ឆតា ឬការភ័យខ្លាច និងការសួរសំណួរដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យឬការរិះគន់។ គោលដៅរបស់អ្នកគឺដើម្បីជួយណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកការយល់ដឹងទូលំទូលាយ។

ប្រភព៖ Success