លក្ខណៈពិសេសនៃរថយន្តប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ ត្រាំ (មានវីដេអូសំលេងភាសាខ្មែរ)

,

មិនធម្មតាលក្ខណៈពិសេសនៃរថយន្តប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ លើសទ្បានរបស់ប្រធានាធិបតី អូបាម៉ា ទៀត៖