ពណ៌សម្លៀកបំពាក់លើករាសីតាមឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក

,

រូបភាព៖ កញ្ញា K'eng NaNo

រាសី​អ្នក​តែង​មានការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជានិច្ចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ចំនែកឯការជ្រើសរើសពណ៌សំលៀកបំពាក់​ក៏ជារឿងមួយដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅ​លើ​រាសី​របស់​អ្នក​ផងដែរ។ ថ្ងៃនេះ ខ្មែរអានសូមលើកយកពណ៌សម្លៀកបំពាក់ដែលលោកអ្នកត្រូវស្លៀកពាក់ ដើម្បីឲ្យរាសីទ្បើង ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​ នេះ៖

 1. អ្នកកើតឆ្នាំ​ជូត ៖ អ្នកគួរពាក់ពណ៌​ខៀវ​ និង​បៃ​តង វា​​នឹងនាំ​សំណាង​ដល់​អ្នក​។
 2. អ្នកកើតឆ្នាំ​ឆ្លូវ​៖ អ្នកគួរ​ពាក់​ពណ៌ ​លឿង​ និង​បៃ​តង​។
 3. អ្នកកើតឆ្នាំ​ខាល​៖ អ្នកគួរពាក់ពណ៌​​ខៀវ និង​ប្រផេះ វានឹងនាំ​សំណាង​ដល់​អ្នក​។​
 4. អ្នកកើតឆ្នាំ​ថោះ​៖ អ្នកគួរពាក់ពណ៌​ ក្រហម​ និង​ផ្កាឈូក​ វានឹង​នាំ​សំណាងដល់អ្នក។
 5. អ្នកកើតឆ្នាំ​រោង​៖ ពណ៌​​ផ្ដល់​សំណាង​របស់អ្នក​គឺ​ពណ៌​ ប្រផេះ​​បែក​ស និង​​ពណ៌​ទឹក​ប្រាក់។
 6. អ្នកកើតឆ្នាំ​ម្សាញ់​៖ ពណ៌​សំណាង​សម្រាប់​អ្នកគឺ ពណ៌​​លឿង​ និង​ខ្មៅ​​។
 7. អ្នកកើតឆ្នាំ​​មមី​៖ ពណ៏នាំសំណាងដល់អ្នកគឺ ​ពណ៌លឿង ​និង​បៃ​តង​។
 8. អ្នកកើតឆ្នាំ​មមែ​៖ ពណ៌នាំ​សំណាង​ដល់​អ្នកគឺ ពណ៌​​ក្រហម​​ និង​ស្វាយ​​។
 9. អ្នកកើតឆ្នាំ​វក​៖ ពណ៌​នាំសំណាង​ដល់​អ្នកគឺ ពណ៌​ទឹក​មាស​ ​និង​ពណ៌​ខៀវ​​។
 10. អ្នកកើតឆ្នាំ​រកា​៖ ពណ៌នាំ​សំណាង​ដល់​អ្នកគឺ ​ពណ៌ត្នោត​​ និង​​ពណ៌​លឿង​។
 11. អ្នកកើតឆ្នាំ​ចរ​៖ ពណ៌នាំ​សំណាង​ដល់​អ្នកគឺ ពណ៌​​បៃតង​​ ​និង​ពណ៌​ស្វាយ​។
 12. អ្នកកើតឆ្នាំ​កុរ​៖ ​ពណ៌នាំ​សំណាង​ដល់​អ្នកគឺ ​ពណ៌​ប្រផេះ​​ និង​​ពណ៌​ត្នោត។

ប្រភព៖ Chinahighlights