សញ្ញាទាំង ១០ បញ្ជាក់ថាស្នេហារបស់អ្នក ជាស្នេហាក្លែងក្លាយ

,

អ្នកបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលអស្ចារ្យប៉ុន្មានខែកន្លងមក និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាមានសភាពរលូនល្អណាស់។ ទោះជាយ៉ាងណា អ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានប្រាប់អ្នកថាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលពោរពេញដោយភាពស្រស់បំព្រងនេះ ហាក់ដូចជាមហន្តរាយមួយនៅឡើយទេ ដែលអ្នកមិនគួរឆាប់ដាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើវាពេកនោះទេ។

នេះជាសញ្ញាទាំង ១១ ដែលអ្នកមិនទាន់ស្វែងរកឃើញថាជាស្នេហាពិតនៅទ្បើយ៖

១) គេមិនស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អ្នក

២) គ្មានទំនាក់ទំនងផ្លូវអារម្មណ៍ជ្រាលជ្រៅជាមួយគ្នា

៣) គេមិនដែលគាំទ្រអ្នក

៤) អ្នកមានអារម្មណ៍ត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងពេលតឹងតែងមួយ

៥) ដៃគូរស្នេហារបស់អ្នកហាក់ភ្លេចពីវត្តមានរបស់អ្នក

៦) អ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវផ្ញើរសារដដែលម្តងទៀត

៧) គេមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការឃើញអ្នក

៨) គ្មានទំរង់នៃទំនាក់ទំនងជាដៃគូរច្បាស់លាស់សម្រាប់អនាគត

៩) អ្នករកឃើញថាអ្នកត្រូវពន្យល់គ្រប់ពេលរាល់សកម្មភាពរបស់គេ

១០) មានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលនៃភាពអសន្តិសុខក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

ប្រភព៖ Powerofpositivity

ស្នេហា