អ្នក​កើត​ថ្ងៃ​អង្គារ​គឺជាពពួកមនុស្សដែល​មាន​ថាមពល​ជា​ខ្លាំង​និង​រីក​ចម្រើន

,

​យោងទៅតាមតាម​ក្បួន​ហោរាសាស្ត្រ​ ​និង​ការ​ទស្សន៍ទាយដែលចេញ​ផ្សាយ​​ដោយ​គេហទំព័រ​ Power of Positivity ថ្ងៃ​ដែល​អ្នក​កើត​អាច​ប្រាប់​ពី​ជោគ​វាសនា​​នា​ពេល​អនាគត​របស់​អ្នក​បាន​។ ថ្ងៃ​នីមួយ​ៗ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ខុស​ៗ​គ្នា។ តើ​ថ្ងៃ​ដែល​អ្នក​កើត​ប្រាប់​អ្វី​ខ្លះអំពី​អ្នក​?

សម្រាប់ថ្ងៃនេះ Khmer Ann សូមលើកយកពីថ្ងៃអង្គារ៍មកបរិយាយប្រាប់លោកអ្នកថាតើមានលក្ខណះបែបណាទៅ?

ថ្ងៃ​អង្គារ៍៖ មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃអង្គារ៍នេះ គឺជាពពួកមនុស្សដែល​មាន​ថាមពល​ជា​ខ្លាំង​និង​រីក​ចម្រើន។ អ្នក​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​គោរព​ស្រឡាញ់​។ លើស​ពី​នេះ​ អ្នក​ជា​មនុស្ស​ជោគជ័យ។

ប្រភព៖ Powerofpositivity