មនុស្សដែលរៀនឆាប់ចេះភាគច្រើនតែងតែមានចរិតលក្ខណះ 2 នេះ

,

មនុស្សវ័យឆ្លាតមានច្រើនប្រភេទដូចជា ភាពវ័យឆ្លាតតាមផ្លូវអារម្មណ៍ទៅរាងកាយ តាមការរៀនភាសា និងលើសពីនេះ។ ក្រៅពីនេះមានបច្ចេកទេសជាច្រើនដូចជាទិចនិចនៃការរៀនសូត្រជាដើម។

ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនបានលឿនជាងមុនដោយមិនមានការធុញទ្រាន់ អ្នកកត់ចំនាំនិងអនុវត្តតាម២ចំនុចនេះ៖

  1. ពួកគេរីកចំរើនលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតី និងស្វះស្វែងចំនេះយ៉ាងសស្រាក់សស្រ៊ាំជាងអ្នកណាៗទាំងអស់
  2. ពួកគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ចំនុចមិនដំនើរការទាំងនោះ ព្យាយាមរៀនសូត្យពីចំនុចទាំងនោះ ហើយដោះស្រាយវាភ្លាមៗ

ប្រភព៖ Lifehack