រឿងដែលគួរធ្វើក្នុងចន្លោះពេលទំនេររបស់អ្នក

,

តួអក្សរនៅក្នុងសៀវភៅសំណព្វរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានត្អូញត្អែរថាមនុស្សខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការរង់ចាំតំរង់ជួរនៅហាងមួយ ការរង់ចាំសម្រាប់រថយន្ដក្រុងមកដល់ ឬការរង់ចាំដល់ម៉ោងធ្វើការជាដើម។ យើងគួរឆ្នៃចន្លោះពេលទាំងនោះទៅជាប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញ។

ខាងក្រោមនេះជារឿងដែលអ្នកគួរធ្វើក្នុងអំឡុងចន្លោះពេលទំនេររបស់អ្នក៖

  1. ទូរស័ព្ទទៅមិត្តភក្តិឬសាច់ញាតិរបស់អ្នក
  2. ថតរូប ថតរូបខ្លួនឯងឬទេសភាព
  3. ធ្វើលំហាត់ប្រាណភ្នែករបស់អ្នកដោយការធ្វើចលនាកែវភ្នែក
  4. ធ្វើលំហាត់ប្រាណ
  5. នៅស្ងៀមស្ងាត់មួយស្របក់

ប្រភព៖ Lifehack