វិធីល្អៗក្នុងការបង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់ទៅកាន់ដៃគូររបស់អ្នក

,

បង្កើតសេចក្ដីស្រឡាញ់ជាទំរង់ចុងក្រោយនៃការបញ្ជាក់នូវទំនាក់ទំនងកាន់តែពិតប្រាកដមួយ។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ផ្អែកលើតែរឿងផ្លូវភេទមួយនោះទេ។ នេះជាវិធីល្អបំផុតទាំង៥ដែលអ្នកអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់របស់អ្នកចំពោះមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់៖

១) កសាងចំណងទំនាក់ទំនងអោយកាន់តែរឹងមាំ

២)​ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកតាមរយះអាហារ(ការចំអិនអាហារ ការជ្រើសរើសមុខម្ហូបជាដើម)

៣) ស្វែងរកចំនូលចិត្តនិង​សកម្មភាពអាចធ្វើរួមគ្នា

៤) បង្ហាញភាពទន់ខ្សោយនិងបើកចំហអំពីក្តីសុបិន្តនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នក

៥) បង្ហាញក្តីស្រលាញ់របស់អ្នកចេញមក
 

ប្រភព៖ Powerofpositivity