និយាយប្រយោគដ៏សាមញ្ញនេះទៅកាន់មនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេ

,

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនិយាយដើមគេ?

នេះបើយោងតាមចិត្តសាស្ត្រមូលហេតុចម្បងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងដំណើរការនៃការកសាងចំណងទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ។

  • ភាពមិនចូលចិត្តចែករំលែកដោយមនុស្សពីរឬច្រើននាក់ជាឧបករណ៍ដែលមានអនុភាពកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការរឹតចំណងមិត្តភាពពួកគេជាជាងការចូលចិត្តនិងចំនាប់អារម្មណ៍ទៅទៀត។
  • មនុស្សមានអារម្មណ៍រំភើបមួយនៅពេលដែលពួកគេបានបកស្រាយរឿងសម្ងាត់អំពីអ្នកដទៃ។
  • ការនិយាយដើមគេនៅទីនេះ វាមានអារម្មណ៍រីករាយចំពោះការបរាជ័យឬកំហុសរបស់នរណាម្នាក់ ហើយប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនឯងទៅនឹងបុគ្គលដែលមានសំណាងតិចទាំងនោះ។

តើយើងអាចបញ្ឈប់វាដោយរបៀបណា?

ការនិយាយដើមគេវាហាក់ដូចជាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមិនអាចបញ្ឈប់ទំលាប់អាក្រក់របស់មនុស្សទាំងនេះបានទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកចិត្តសាស្ត្របានបង្ហាញឃ្លាសាមញ្ញមួយដែលអាចបញ្ឈប់វាភ្លាម។ រាល់ពេលដែលនរណាម្នាក់កំពុងព្យាយាមទាញអ្នកចូលទៅក្នុងការសន្ទនាបែបអវិជ្ជមានអំពីមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតសូមសួរពួកគេថា:

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងនេះ? “

ពាក្យមួយឃ្លានេះហាក់ដូចជាសាមញ្ញណាស់ តើពិតមែនទេ? ទោះជាយ៉ាងណា វាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់។

  • ទីមួយ៖ សំណួរនេះហាក់ដូចជាជម្រុញអ្នកនិយាយដើមគេទាំងនោះឲ្យចេញនូវហេតុផលលាក់បាំងពុតត្បុតខាងក្នុងរបស់គេ។
  • ទីពីរ ឃ្លានេះធ្វើឱ្យដៃគូរសន្ទនារបស់អ្នកយល់ថាអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមការសន្ទនាបែបនេះទេ។

ការនិយាយដើមគេមិនមែនជាការអនុវត្តដែលត្រូវបានហាមឃាត់នោះទេ។ តែត្រូវចាំថាពាក្យសម្តីមានអំណាចខ្លាំងណាស់។ ការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមឬពាក្យកុហកអំពីនរណាម្នាក់អាចមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសំរាប់ពួកគេ៕

ប្រភព៖ Brightside