5 ជំហានផ្លាស់ប្តូរពីជីវិតដ៏អផ្សុករបស់លោកអ្នកទៅជាជីវិតបែបផ្សងព្រេងសប្បាយៗ

,

ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ 5 ជំហានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីជីវិតដ៏អផ្សុករបស់លោកអ្នកទៅជាជីវិតបែបផ្សងព្រេងសប្បាយៗ

  1. សម្រេចចិត្តនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
  • តើអ្នកចង់បានវាកំរិតណា?
  • តើអ្នកអាចលះបង់សំរាប់វាប៉ុនណា?
  • តើនេះពិតជាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកអាចផ្តល់ជូនឬ?
  • តើនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើអ្នកចាកឆ្ងាយពីភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នក?
  • ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់ បន្ទាប់មកមានអីកើតទ្បើង?

      2. ចូរស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យមានជំនួបចុងក្រោយ

      3. បោះចោលស្បែកចៀមនោះទៅ

​​​​          អ្នកត្រូវប្តូររបស់ប្រើប្រាស់ចាស់ៗចោលប្តូរទៅប្រើប្រាស់របស់ប្រណីត ក្នុងការទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងក្លាស៊ីស្តាយម្តង។

      4. ស្វែងរក

      5. ឱបក្រសោបរបៀបរស់នៅថ្មីពេលដែលនឹងចូលមក

តើអ្នកបាននាំជីវិតរបស់អ្នកចេញពីភាពធុញទ្រាន់ទៅកាន់ជីវិតតាមបែបផ្សងព្រេងយ៉ាងដូចប្តេច? សូមចូលរួមយោបល់របស់អ្នកដូចខាងក្រោម!