២០១៧ ចាប់ផ្តើមផែនការបង្កើតសុភមង្គលរបស់អ្នក

,

ជីវិតដែលមានសុភមង្គល = ជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។

នេះជារបៀបនៃការចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នក៖

  1. បង្កើតអត្ថន័យ"សុខុមាលភាពកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានភាពធន់ មានការតម្រឹមសកម្មភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់យើងជាមួយនឹងតម្លៃនិងគោលដៅរបស់យើង។” គ្រូបង្វឹកនៅក្នុងទីក្រុង Denver បាននិយាយថា “ក្នុងដំណើរនៃវ័យកាន់តែចំណាស់ ការសម្របតម្រូវនេះគឺកាន់តែសំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់យើង។ យើងចាំបាច់ត្រូវតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់យើងគឺមានអត្ថន័យ។ ជាជាងការស្វែងរកអត្ថន័យ យើងត្រូវបង្កើតវាយ៉ាងសកម្មបំផុត”។ តើអ្នកបង្កើតវាអោយមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?  Vagle និយាយថាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីលើតម្លៃរបស់អ្នកនិងបន្ទាប់មកបានរកឃើញសកម្មភាពដែលគោរពដល់តម្លៃទាំងនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ការរៀន ឧទាហរណ៍ ធ្វើឱ្យបញ្ជីនៃទម្លាប់ទៀងទាត់ដែលនឹងបំពេញតម្លៃនេះដូចជាការអានមុនពេលគេង ឬទស្សនាសារមន្ទីរក្នុងស្រុកមួយ។
  2. ត្រូវមានភាពជាក់លាក់៖ តម្លៃនិងគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងទំនងជាមានលក្ខណះធំ “ខ្ញុំចង់បង្កើតសិល្បៈ” ឬ “ខ្ញុំរីករាយនឹងធម្មជាតិ” ហើយវាគឺ OK។ ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានន័យ អ្នកត្រូវស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅ។ "មនុស្សមិនជាអនុវត្តជាសកម្មភាពបានល្អខ្លាំងតាមគំនិតអរូបីរបស់គេនោះទេ ដូចជាថា "ខ្ញុំចង់ជួយមនុស្ស" Vagle បាននិយាយ។ ដូច្នេះត្រូវតែជាក់លាក់។ ជួយប្រជាជន? ជួយឱ្យពួកគេធ្វើអ្វី? ជួយយ៉ាងម៉េច? កន្លែងណាដែលអ្នកអាចធ្វើវា? អ្នកអាចនិយាយថា "ខ្ញុំចង់ជួយក្មេងរៀនអាន" នោះអ្នកអាចស្រាវជ្រាវកម្មវិធីអក្ខរកម្មនិងចាប់ផ្តើមធ្វើវាបាន។​
  3. ការពារការសោកស្តាយ៖ សំណួរដែលជាគន្លឹះក្នុងការសួរខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកគ្រោងសម្រាប់សុភមង្គលដែលយើងទទួលបានតាមភាពចាស់ជរានេះ Vagle និយាយថា "ការសោកស្តាយអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ឱ្យមាន?" សរសេរពួកគេចុះ។ ជ្រើសយកមួយឬពីរដែលមានអារម្មណ៍ថាវាធំបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យសោកស្តាយដែលមិនបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយកូនឬចៅរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ បង្កើតជំហានជាក់ស្តែងដូចជាអ្នកអាចលេងបៀរជាមួយពួកគេរាល់យប់ ឬមានគម្រោងការធ្វើដំណើរពិសេសមួយជាមួយគ្នា។
  4. ការងារដែលស្ថិតក្នុងប្រតិបត្តិការ៖ Vagle បាននិយាយថា "មនុស្សដែលមើលឃើញខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងប្រព្រឹត្ដការងារ ជាញឹកញាប់មានសុភមង្គលបំផុតទៅតាមអាយុរបស់គេ" ។ "មនុស្សទាំងនេះតែងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីឱ្យមានកំណែល្អប្រសើរជាងមុនដោយខ្លួនគេ ជាងពួកគេកាលពីម្សិលមិញ។ មិនត្រឹមតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងមានផលប៉ះពាល់លើអ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេទៀតផង។" ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ឱ្យបានល្អប្រសើរ ការនិយាយ វាទំនងចំណងមិត្ដភាពឬចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនឹងមានភាពប្រសើរឡើង ជាការបង្កើតនូវអ្វីដែលអ្នកចិត្តសាស្រ្តវិជ្ជមានហៅថា រង្វង់នៃនៃសុភមង្គល៕

ប្រភព៖ Success