ភាពភ័យខ្លាចធំៗ៣ដែលបញ្ឈប់ការរីកចំរើនលូតលាស់របស់អ្នក

,

ជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសង្គមរបស់យើង អំពើហឹង្សា ការស្អប់ដែលកំពុងកើនទ្បើងនិងភាពចលាចលនៃពិភពលោកនេះហើយវាជាការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការព្រួយបារម្ភ។

ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃកិច្ចការដែលភាគច្រើននៃមនុស្សដែលបានជួបប្រទះក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ អាចអះអាងថាមនុស្សជាច្រើនបានតាំងលំនៅទាំងនៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងទៅលើក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិន្តនៅលើកិច្ចការទាំងនោះ។

សូមពិនិត្យមើលការភ័យខ្លាចសំខាន់បីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សជាច្រើនមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងលើវា និងមនុស្សជាច្រើនទៀតមិនអាចជំនះវាបាន៖

1. ការភ័យខ្លាចនៃការបដិសេធ

មនុស្សជាច្រើនតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសេចក្តីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនិងផ្តល់សិទ្ធិនិយាយនិងពាំនាំចរិតលក្ខណះផ្ទាល់ខ្លួនគេ ដោយសារពួកគេជាទូទៅមិនចូលចិត្តក្នុងការមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានបដិសេធន៍។

2. ការភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់

យើងធ្វើរឿងដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះជាមួយការងាររបស់យើង ប្រាក់ចំណូល​ ទំនាក់ទំនង ឬបណ្តាញរបស់យើង។ ជំនួសឱ្យការជៀសវាងនូវអ្វីដែលត្រូវបានគេលែងឲ្យតម្លៃ ការនាំមកនូវតម្លៃ ឬដោះស្រាយបញ្ហារ យើងគួរតែប្រមូលផ្តុំវាជាគំនរ និងដោះស្រាយជាមួយវា។ នេះគឺដោយសារតែអ្វីដែលយើងពិតជាកំពុងតែខ្លាចគឺត្រូវបាត់បង់អ្វីដែលយើងបានគេស្គាល់និងជំនួសឱ្យការទទួលយកនៅលើបញ្ហាប្រឈមថ្មីមានន័យសម្រាប់តែពួកយើងជាបុគ្គល។

3. ការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យ

ការភ័យខ្លាចធំទូទៅបំផុតនៃការភ័យខ្លាចទាំង៣ គឺការភ័យខ្លាចការបរាជ័យនេះឯង សូម្បីចំនោមមនុស្សដែលមានភាពរឹងមាំបំផុតនិងវ័យឆ្លាតបំផុតក៏ដោយ។ ដូច្នេះមនុស្សជាច្រើននៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងជីវិតនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេក្នុងកំរិតមួយដែលគេគិតថាមានសុវត្ថិភាពជាជាងការបង្កើនកម្រិតនៃសកម្មភាពរបស់យើងនិងទៅលើមាត្រដ្ឋាននិងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើងឬអាជីវកម្មដោយសារតែអារម្មណ៍នៃការបរាជ័យនេះឯង ៕

ប្រភព៖ addicted2success