សត្រូវនៃភាពជោគជ័យទាំង ៥ អ្នកត្រូវតែជៀសវាងដាច់ខាត

,

ក្នុងដំណើរនៃជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ ពេលខ្លះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះយើងជាបង្កើតទ្បើង ពេលខ្លះទៀតវាកើតឡើងដោយគ្មានការរំពឹងទុក។

ខាងក្រោមនេះជាខ្មាំងសត្រូវនៃភាពជោគជ័យទាំង ៥ ដែលអ្នកត្រូវជៀសវាង៖

គិតថាខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ហើយ

គ្រប់គ្រាន់ហើយជាផ្នែកមួយនៃពួកសត្រូវធំបំផុតនៃការទទួលបានជោគជ័យដែលយើងត្រូវជៀសវាង។ ជំនឿថាអ្នក "ដល់ទីហើយ"​ ជកំហុសដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់។

កង្វះធនធាន

មនុស្សជោគជ័យទទួលបានភាពជោគជ័យធំធេងជំនួសនូវឧបសគ្គរបស់ពួកគេ។ ផ្ទុយមកវិញអ្នកបរាជ័យដោយខ្វះធនធានមាន៖ ប្រាក់ ទំនាក់ទនង និងការប្រតិបត្តិ​​ ល។

មោទនៈភាពហួសហែត

មានអំនួតហួសហេតុពេលអ្នកសំរេចអ្វីមួយគឺជាសត្រូវដែលមានឥទ្ធិពលមួយផ្សេងទៀតដែលអាចរារាំងការរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

បាត់បង់ការផ្តោត

ពេលឈានទៅដល់ចំនុចកំពូលនៃការប្រកួតប្រជែងដែល មនុស្សជាច្រើនក្លាយទៅជាច្រណែនមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ ពួកគេបាត់បង់គោលជំហរដើមរបស់គេ។

ភ័យខ្លាចលើអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់

បន្ទាប់ពីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យមួយចំនួន មនុស្សជាច្រើនបានងាកចេញពីការទទួលយកហានិភ័យធំជាងមុន។

ពួកគេទទួលបានទម្លាប់ធ្វើការកត់សំគាល់ទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីហើយបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពដែលជាកន្លែងដែលពួកគេមិនទទួលហានិភ័យ។ ការពិតគឺមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានការភ័យខ្លាចនិងបង្កើតការសង្ស័យពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិត។ មនុស្សក្រលេកមើលទៅចំណុចពិបាកមួយទៀត ឬបញ្ហារបស់មនុស្សផ្សេងទៀតបានបណ្តាលឱ្យពួកគេចោទសួរខ្លួនឯង និងមានការខ្លាចរអាដោយមិនស្វែងយល់អោយបានច្បាស់លាស់៕

ប្រភព៖ addicted2success