កំពូលស្រីស្អាតលើលោកទាំង១០ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

,

តើនរណាជាកំពូលស្ត្រីដែលស្អាតបំផុតទាំង 10 របស់ពិភពលោកនៃឆ្នាំ 2016។ ដូច្នេះនេះជាបញ្ជីរបស់យើងដែលល្អបំផុតមិនធ្លាប់មាន។ វាត្រូវបានដាក់កម្រិតទៅនឹងស្ត្រីដែលបានសម្រេចកម្រិតត្រឹមត្រូវនៃតារាល្បីដែលមានមូលដ្ឋានលើភាពខ្លាំង ឆ្លាតវៃ ការចង់បាន ស្ត្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពទាក់ទាញ និងទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៃឆ្នាំ 2016។ ទៅមើលស្រីស្អាតទាំង១០ខាងក្រោមនេះ៖

10. Pia Wurtzbach

9. Emilia Clarke

8. Adriana Lima

7. Priyanka Chopra

6. Amber Heard

5. Pixie Lott

4. Deepika Padukone

3. Nana Im Jin-Ah

2. Liza Soberano

1. Selena Gomez

The 10 Most Beautiful Women of 2016

  1. Selena Gomez (USA)
  2. Liza Soberano (Philippines)
  3. Nana Im Jin-Ah (South Korea)
  4. Deepika Padukone (India)
  5. Pixie Lott (UK)
  6. Amber Heard (USA)
  7. Priyanka Chopra (India)
  8. Adriana Lima (Brazil)
  9. Emilia Clarke (UK)
  10. Pia Wurtzbach (Philippines)

ប្រភព៖ Wonderslist