រឿងខុសទាំង៣ដែលនិយោជកតែងតែកេងចំនេញពីបុគ្គលិក

,

វាមានភាពខុសគ្នារវាងការអនុវត្តអាជីវកម្មដែលមិនសមរម្យនិងខុសច្បាប់មួយ។ ក្នុងករណីខ្លះការអនុវត្តន៍អាជីវកម្មដែលមិនសមរម្យគឺជាហេតុផលដែលមានច្បាប់កំរិតថាជាកំហុសមិនស្របច្បាប់។

ការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនទាំងនោះបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងមូល។ ពេលខ្លះទៀតវាបានធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចេញពីម្លប់បានទៅស្គាល់ពន្លឺទៀតផង។ ហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួន បញ្ហាដែលមានទំហំធំដូច្នេះពួកគេត្រូវចំណាយប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលិករាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

រឿង៣នេះអាចជាការអនុវត្តខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក៖

1. ជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការដោយមិនអោយប្រាក់ខែ

សំណួរថាតើវាជាការខុសច្បាប់ដើម្បីជួលអ្នកហាត់ការគ្មានប្រាក់ខែដែលក្នុងប្រទេសភាគច្រើនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវាត្រូវបានមិនអើពើពីសំណាក់ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតជាច្រើន។

2. កិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃពលកម្ម (ការរំលោភបំពានលើតម្លៃពលកម្ម)

ជាច្រើនដងរឿងនេះអាចត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃការកំណត់តម្លៃនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងរួមគំនិតដើម្បីកំណត់តម្លៃដែលបានកំណត់មួយនៅលើផលិតផលឬសេវាកម្ម។ ប៉ុន្តែការរៀបចំផ្សេងទៀតរវាងក្រុមហ៊ុនគឺជាការខុសច្បាប់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្រ្តដែលបានកំណត់ឬការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមប្រឆាំងមនុស្សឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

3. ការលួចប្រាក់ឈ្នួល

ការលួចប្រាក់ឈ្នួលជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកម្មករអាមេរិចជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជាញឹកញាប់និន្នាការនេះប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលធ្វើការដែលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ទាប់ពីអប្បបរមា។ ទោះបីជាវាកើតទ្បើងជាច្រើនដង តែជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលទាំងការមិនចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការងារថែមម៉ោង ត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ដោយគ្មានហេតុផលស្របច្បាប់ ឬតម្រូវឱ្យកម្មករធ្វើការមិនគិតពីពេលវេលាសម្រាប់ភារកិច្ចបន្ទាន់ជាដើម៕

ប្រភព៖ Cheatsheet