គន្លឹះ១០សម្រាប់ការការកំណត់គោលដៅអស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នក

,

នេះជាជីវិតតែមួយគត់ដែលអ្នកមាន។ តើអ្នកមានគម្រោងល្អបំផុតសម្រាប់វាហើយនៅ?

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងប្រើក្របខ័ណ្ឌទទួលបានជោគជ័យមួយដើម្បីបង្កើតបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើរបស់អ្នក:

1. គោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកត្រូវតែជារបស់អ្នក

មិនសម្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកក៏មិនមែនកូនរបស់អ្នកហើយរឹតតែមិនមែននិយោជករបស់អ្នកទៅទៀតតែវាជារបស់​អ្នក។ បើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងកំណត់និយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកគឺអ្នកកំពុងបំផ្លាញអនាគតរបស់អ្នក។

2. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែមានន័យអ្វីមួយដល់អ្នក

នៅពេលដែលអ្នកសរសេរគោលដៅរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើពិតជាសំខាន់ចំពោះអ្នកឫទេ? តើមានអ្វីដែលខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើឱ្យរឿងនេះកើតឡើង? ហេតុផលសម្រាប់កំណត់ផ្លូវថ្មីឲ្យអ្នកធ្វើដំនើរនិងថាមពលដើម្បីងើបទ្បើងជារៀងរាល់ព្រឹក។

3. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែជាក់លាក់និងអាចវាស់វែងបាន

គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែជាក់លាក់។

4. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែមានភាពបត់បែន

ផែនការអាចបត់បែនបានរារាំងអ្នកពីអារម្មណ៍ថប់ដង្ហើមនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសពិតប្រាកដថាដើរក្នុងទ្វារអនាគតរបស់អ្នក។

5. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែប្រគួតប្រជែងនឹងគួរឱ្យរំភើប

បង្ខំខ្លួនឯងដើម្បីចាកចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានថាមពលនិងគុណភាពពិត។

6. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែមាននៅក្នុងការតម្រឹមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់អ្នក

យកចិត្តទុកដាក់លើគុណតម្លៃខាងក្នុងរបស់អ្នក។ ពេលដែលអ្នកបានកំណត់គោលដៅដែលផ្ទុយគុណតម្លៃរបស់អ្នក អ្វីមួយដែលនៅខាងក្នុងនឹងមានការឈឺចាប់។

7. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែមានតុល្យភាព

សូមប្រាកដថាអ្នកបានរួមបញ្ចូលតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាដើម្បីសម្រាក ភាពសប្បាយរីករាយនិងរីករាយជាមួយមនុស្សដែលនៅក្នុងរង្វង់ជិតបំផុតរបស់អ្នក។

8. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែប្រាកដនិយម

អាចពង្រីកប៉ុន្តែមិនមែនគួរឲ្យអស់សំណើចនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកម្ពស់ស្មើរ4ដងនៃជើងរបស់អ្នក អ្នកនឹងប្រហែលជាមិនលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ NBA ។ ដូចនេះត្រូវប្រាកដថាអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបាន។

9. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូលការចូលរួមចំណែក

ជាអកុសល មនុស្សជាច្រើនបន្តគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលពួកគេមិនមានពេលវេលាមួយជីវិតបស់ពួកគេដើម្បីផ្តល់នូវអ្វីមួយត្រឡប់ទៅសង្គមវិញ។ ដាក់វាទៅក្នុងគោលដៅរបស់អ្នក។

10. គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវការការគាំទ្រ

ចែករំលែកក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួន ឬចែករំលែកទាំងអស់នៃក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សមួយចំនួនតូច។ បង្កើតបណ្តាញនៃការគាំទ្រនិងគណនេយ្យភាពសម្រាប់ខ្លួនអ្នកមួយ។

បើកចិត្តរបស់អ្នកទៅកាន់លទ្ធភាពទាំងអស់នេះ។ ចាប់ផ្តើមគោលដៅជាមួយ ខ្ញុំមាន ខ្ញុំនឹង

តើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វី?

តើខ្ញុំចង់មានអ្វី?

តើខ្ញុំចង់ទៅណា?

តើខ្ញុំចង់ចែករំលែងអ្វី?

តើខ្ញុំចង់រៀនអ្វី?

តើខ្ញុំចង់ជួបនិងចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្វី?

តើខ្ញុំចង់រកប្រាក់ សន្សំប្រាក់ និង វិនិយោគប៉ុន្មាន?

តើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់ការសប្បាយនិងសុខភាពល្អបំផុត?

ដំណើរការនេះអាចចំណាយពីរម៉ោង។ វាប្រហែលជាត្រូវការចំណាយពេលពីរសប្តាហ៍។ កុំបញ្ឈប់រហូតដល់អ្នកមាន 101 គោលដៅ។ សូមចាំថាអ្នកកំពុងកសាងជីវិតល្អប្រសើរជាងមុនរបស់អ្នកនៅទីនេះវាជាជីវិតតែមួយគត់ដែលអ្នកមាន៕

ប្រភព៖ Success