ទម្លាប់ល្អបំផុតទាំង២៥ត្រូវមានក្នុងជីវិតរបស់អ្នក

,

យើងគឺជាអ្នកបង្កើតទំលាប់។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងគិតនិយាយនិងធ្វើគឺជាលទ្ធផលនៃទម្លាប់ចាក់ស្រែះយ៉ាងជ្រៅចូលទៅគំនិតរបស់យើង។ទម្លាប់អាចជួយជំរុញឱ្យយើងទៅមុខឬបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនរបស់យើងនៅក្នុងជីវិត។

នេះជាទម្លាប់ល្អបំផុតទាំង២៥ដែលយើងត្រូវតែមានក្នុងជីវិត៖

 • ក្រោកពីព្រលឹម
 • ការដឹងគុណ
 • ញញឹម
 • ប្រកបអាហារដែលមានផាសុខភាពពេលព្រឹក
 • ហាត់ប្រាណជាប្រចាំ
 • ផឹកទឹកជាមួយក្រូចឆ្មា
 • ដើរអោយបាន១០០០០ជំហ៊ានក្នុង១ថ្ងៃ
 • ទទួលទានវីតាមីននិងខនិច
 • គ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
 • មានគំរោងប្រចាំថ្ងៃ
 • លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
 • សន្សំនិងវិនិយោគ
 • ចាយដោយមានគម្រោងនិងផែនការច្បាស់លាស់
 • រៀនអ្វីដែលថ្មី
 • រៀបចំ
 • ចេះចែករំលែក
 • សាងបណ្តាញទំនាក់ទំនង
 • បំបាត់ភាពភ័យខ្លាច
 • ធ្វើសកម្មភាព
 • ធ្វើតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុក
 • រីករាយជាមួយអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ
 • បណ្តុះគំនិតវិជ្ជមាន
 • អានជាប្រចាំ
 • សម្រាកឲ្យគ្រប់គ្រាន់
 • ចងក្រងនូវគំនិតរបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមធ្វើ

ទម្លាប់ខាងលើនេះគឺជាទម្លាប់មួយចំនួននៃទម្លាប់ល្អបំផុតដែលគួរតែមាននៅក្នុងជីវិត។ តើមានទំលាប់ខាងលើណាខ្លះដែលអ្នកយល់ព្រមនិងប្តេជ្ញាទទួលធ្វើវានាពេលនេះ?

ប្រភព៖ Entrepreneur