ហេតុផល៥យ៉ាងដែលម្តាយជាអ្នកបង្កើតអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យ

,

ភាគច្រើននៃពួកយើងស្រឡាញ់ម្តាយរបស់យើង។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងពីរបៀបដែលពួកគេបានបញ្ចាំងពន្លឺដ៏ភ្លឺនៅកន្លែងធ្វើការទេ?

ហេតុផល៥យ៉ាងនេះដែលម្តាយបានបង្កើតអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យនៅកន្លែងធ្វើការ៖

១ ពួកគេមានការអត់ធ្មត់

ដូចជាកុមារដែរ បុគ្គលិកត្រូវការឱកាសដើម្បីរៀន ស្រូបយកនិងអភិវឌ្ឍទៅជាអាជីពរបស់ពួកគេ។ វាជាដំណើរមួយ។ ក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅមួយ វាជាការងាររបស់អ្នកផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹងឧបករណ៍និងធនធានដើម្បីក្លាយជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យ។

២ ពួកគេមានក្តីអាណិតអាសូរ

កូនជារឿយៗគឺតែងតែធ្វើខុស គឺដូចជាសមាជិកនៃក្រុមរបស់អ្នកជាទូទៅគឺមានខុសគ្នាដែរ។ ប្រវត្តិនិងលក្ខណះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេគឺខុសគ្នា។​ ការដោះស្រាយបញ្ហាចាំបាច់គួរតែត្រូវបានទៅជិតគ្នាជាមួយគោលបំណងដើម្បីរករឿងពេញលេញនិងពិចារណាលើភាពខុសគ្នានៅក្នុងចិត្ត។

៣ ពួកគេគឺល្អឥតខ្ចោះក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា

ពេលមានក្មេងម្តាយត្រូវចំនាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីមើលថែក្នុងមួយថ្ងៃខណៈត្រូវបង្កើនការទាមទារនិងកាតព្វកិច្ចដែលអ្នកមាន។ ដូចនេះម្ដាយ និង ឳពុក ដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលយកវាទាំងអស់បាន។

ពួកគេបានកសាងទំនុកចិត្ត

កុមារគឺតម្រូវការឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនិងមានសន្តិសុខ។ ពិសេសទារកនិងកុមារតូចដែលទើបសំគាល់បានថាជាម្តាយរបស់ពួកគេ។ ពួកគេបានពឹងផ្អែកលើម្តាយរបស់ពួកគេ។ ពួកគេបានរៀនពីទំនុកចិត្តនិងយល់កាន់តែច្បាស់ ហើយនៅតែមានវាទោះជាជួបរឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចក៏ដោយ។

ពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯង

កុមារប្រៀបដូចជាអេប៉ុងតូច។ ពួកគេមើលនិងធ្វើតាមហើយស្រូបយកអ្វីដែលពួកគេបានឃើញ។ ឥរិយាបទរបស់ពួកគេ ល្អឬអាក្រក់ គឺផ្អែកលើឥរិយាបថរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ៕

ប្រភព៖ Leonardkim