វិធីធ្វើឱ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រសើទ្បើងភ្លាមៗ

,

អនុវត្តវិធីទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍រីករាយភ្លាមៗ៖

និយាយជាមួយនរណាម្នាក់

២ ធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកចង់

៣ ស្តាប់បទចំរៀង

៤ ចំនាយពេលជាមួយក្មេងៗ ឫ សត្វចិញ្ចឹម

៥ ដកឃ្លាមួយស្របក់ពីបញ្ហារ

៦ ចេញក្រៅដើរលេង

៧ អោបមនុស្សជាទីស្រលាញ់

៨​ ដេកសម្រាកបន្តិច

៩ សម្រេចរឿងអ្វីមួយ(ទោះរឿងតូចតាចក៍បាន)

ប្រភព៖ Lifehack