ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានសារភាពថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Phone មិនមែនជាអាទិភាពទី១នៅក្នុងឆ្នាំនេះទេ

,

នេះមិនមែនជាការលាតត្រដាងបង្ហាញ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ។ ពេលនេះយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Phone មិនមែនជាបញ្ហានៅពេលឥឡូវនេះទេទោះបីជាវានៅតែមានសក្តានុពលដើម្បីធ្វើការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលអនាគត។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Microsoft ខ្លួនឯងបានសារភាពថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 នៅលើទូរស័ព្ទគឺមិនមែនជាអាទិភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកគាំទ្រប្រហែលជាត្រូវរក្សាក្នុងការរំពឹងទុក។

លោក Terry Myerson ប្រធានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows បាននិយាយទៅVerge ថាបន្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅឯសន្និសីទThe Build Developer និង លោក​ Myerson កាលពីម្សិលមិញបានសារភាពថា "ប្រសិនបើអ្នកចង់បានដើម្បីឈានទៅដល់អតិថិជនទូរស័ព្ទមួយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Phone មិនមែនជាវិធីក្នុងការធ្វើវានោះទេ។លោក Myerson បាននិយាយថាយើងកំពុងប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងអេក្រង់ទំហំ4អ៊ីងនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់វាឱ្យទៅជាការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាស្នូលនៃកន្លែងដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍អ្នកអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំក្រោយនេះ។ ដោយមានការខ្វះខាតនៃការទទួលស្គាល់ដើម្បីឱ្យដឹងថាតើមានសារៈសំខាន់ដែលថាកត្តាសំណុំបែបបទគឺមិនមាននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows និងសម្រាប់វេទិការបស់យើងវាជាកន្លែងខុសគ្នាសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីក្នុងការដឹកនាំ។

ជាក់ស្តែង ក្រុមហ៊ុន Microsoft មើលឃើញកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រយួរដៃ និងឧបករណ៍កូនកាត់ដែលជាកន្លែងដែលវាមានផ្នែកល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដែលធ្វើឱ្យយល់បានថាវានៅតែទទួលឥទ្ធិពលនៅក្នុងទីផ្សារកុំព្យូទ័រនេះ។ វាជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីស្តាប់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានសារភាពថាវាមិនមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងចន្លោះទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍ Tablet ប៉ុន្តែវានឹងកាន់តែប្រសើរដែលបានឮពីផែនការមួយចំនួននៅលើរបៀបដែលក្រុមហ៊ុននេះរំពឹងពីការផ្លាស់ប្តូរនោះ។

ប្រភព​៖ The Verge