៤ វិធីបំបែកភាពជាមេដឹកនាំរបស់អ្នក

,

ជៀសវាងសកម្មភាពឫបញ្ហារទាំងនេះធ្វើឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយ។

រឿងមួយដែលមិនតម្រូវឲ្យមើលទៅឆ្ងាយឬធំទូលាយដើម្បីស្វែងរកអ្វីជាសហគ្រិននិងនាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មឈានមុខគេដើម្បីធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែអ្វីខ្លះដែលពួកគេបានជៀសវាងមិនធ្វើ? ដូចជាការប្រែ Kryptonite ទៅ Superman សកម្មភាពមួយចំនួនដែលបំពុលអាជីវកម្មណាមួយ។ ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលមេដឹកនាំឆ្លាតបួននាក់តែងតែជៀសវាង។

  • ព្យាយាមដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អឥតខ្ចោះ

"មនុស្សយើងស្លាប់រស់ព្រោះការវិភាគ" គឺជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនជាច្រើន។ ផ្នត់គំនិតមួយដែលអ្នកមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដើរថយក្រោយ។

  • ប្រតិបត្តិច្រើនមុខពេកក្នុងពេលតែមួយ

មេដឹកនាំឆ្លាតមិនសាងក្រុមហ៊ុនដោយកាន់កាប់គ្រប់ផ្នែកដោយខ្លួនគេទាំងស្រុងនោះទេ។ គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានជំនាញលើគ្រប់ផ្នែកនៃអាជីវកម្មមួយទ្បើយ។ ត្រូវដឹងពីជំនាញអ្នកនិងប្រតិបត្តិវា។

  • ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់

វាអាចជាបទពិសោធន៍ប្រកបដោយកំណើនភាពដោយអ្នកគួរមានភ្នាក់ងារដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ហើយសង្ខេបរបាយការណ៍ដែលបានកើតឡើង។ វាចំនេញពេលវេលា។

  • ក្រោមការប្រាស្រ័យទាក់ទង

មេដឹកនាំល្អធ្វើផ្ទុយពីនេះ។ នាយកប្រតិបត្តិមិនគួរភ័យខ្លាចក្នុងផ្សាយចេញសារទំនាក់ទំនងដែលដូចគ្នាច្រើនដង។ ការផ្តល់វាដូចគ្នាតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងគ្នាបង្កើនលទ្ធភាពដល់បុគ្គលិកចងចាំអ្វីដែលអ្នកបានប្រាប់ពួកគេ។

ប្រភព៖ Success