ជីវិតរស់នៅល្អត្រូវមានចំនុចសំខាន់ទាំង 6 នេះ

,

តម្លៃដែលធ្វើឱ្យកើនឡើងនៃជីវិតមួយដែលរស់នៅបានល្អគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលុយមិនមែនជាផ្នែកនៃវានោះទេ។

ដូច្នេះអ្វីដែលនឹងបង្កើតបានជាជីវិតដ៏ល្អមួយ?

១) ផលិតភាព

អ្នកនឹងមិនមានការសប្បាយចិត្តប្រសិនបើអ្នកមិនផលិត។ ការប្រកួតនៃជីវិតគឺមិនត្រូវបានសម្រាក។ បាទយើងត្រូវតែសម្រាក ប៉ុន្តែតែពេលត្រូវប្រមូលផ្តុំកម្លាំងដើម្បីទទួលបានមកវិញដល់ផលិតភាព។

២) មិត្តភក្តិល្អ

មិត្តភាពគឺប្រហែលជាប្រព័ន្ធការគាំទ្រធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះ មិនត្រូវបដិសេធខ្លួនឯង ពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍវានោះទេ។ គ្មានអ្វីដែលអាចផ្គូផ្គងជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនេះបានទ្បើយ។

៣) វប្បធម៍របស់អ្នក

ភាសា តន្ត្រី ពិធីបុណ្យ ប្រពៃណី និងសម្លៀកបំពាក់។ ទាំងអស់នោះគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវតែរក្សា​​​​។ លក្ខណៈពិសេសគឺ នៅពេលដែលរួមគ្នា នាំមកនូវទិន្នន័យសំខាន់ ថាមពល អំណាច ឥទ្ធិពលនិងសិទ្ធិក្នុងពិភពលោក។

៤) ខាងវិញ្ញាណ

វាជួយដើម្បីបង្កើតគ្រឹះនៃក្រុមគ្រួសារដែលកសាងប្រទេសជាតិនេះ។ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានសិក្សា ការអនុវត្តន៍និងការបង្រៀនមិនធ្វេសប្រហែសអំពីផ្នែកខាងវិញ្ញាណនៃធម្មជាតិរបស់អ្នកទេពីព្រោះវាជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យដឹងថាយើងជានរណា ខុសគ្នាពីសត្វឆ្កែ ឆ្មា សត្វបក្សី និងសត្វកណ្តុរ។

៥) កុំនឹករឿងទាំងនោះ

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំមិនឱ្យនឹកអ្វីទាំងអស់ មិនមែនការប្រកួតនេះ ការសម្តែងភាពយន្ត ការរាំ។ មុនពេលឪពុករបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅអាយុ៩៣ឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកហៅគាត់នៅម៉ោង ១០:៣០ ឬ ១១ នៅពេលយប់នោះគាត់នឹងមិននៅផ្ទះទេ។ គាត់នៅឯ Rodeo គាត់មើលក្មេងលេងបាល់ ស្តាប់ការប្រគុំតន្ត្រី នៅក្នុងព្រះវិហារ ឬកន្លែងណាមួយជារៀងរាល់យប់។

៦) រង្វង់គ្រួសារនិងខាងក្នុងរបស់អ្នក

អ្នកវិនិយោគលើពួកគេ ពួកគេនឹងវិនិយោគលើអ្នកវិញ។ ជំរុញពួកគេ ពួកគេនឹងជម្រុញអ្នកវិញ។ ចូរថែរក្សាអោយបាននៅក្នុងរង្វង់គ្រួរសាររបស់អ្នក។

ប្រភព៖ Success