វិធីសាមញ្ញមិនគួរឱ្យជឿមួយដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ

,

នេះបើយោងតាមទស្សនវិជ្ជាស៊ូភ្វី ការអង្គុយជិតមិត្តភក្តិឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈនៃសុភមង្គល។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការអង្គុយដោយស្ងៀមស្ងាត់មិនធ្វើអ្វីសោះ។ អ្នកអាចនឹងក្រទ្បេកមើលគ្នា ឬមិនបាច់មើលគ្នាក៏បាន វាជាជម្រើសរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍ថារីករាយខាងក្នុងចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដោយសារតែពួកគេកំពុងហ៊ុំព័ទ្ធដោយមនុស្សដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពជាមួយ។ ពួកគេលែងត្រូវការស្វែងរកអ្វីមួយដើម្បីកាន់កាប់ដោយខ្លួនឯង ហើយពួកគេមិនចាំបាច់ដើម្បីបំពេញចន្លោះជាមួយសំឡេងនៃការនិយាយនោះទ្បើយ។ ការអង្គុយក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមានវត្តមានរបស់មិត្តភក្ដិអ្នកគឺគ្រប់គ្រាន់៕

ប្រភព៖ Brightside