កំហុសទាំងប្រាំមួយពាក់ពន្ធ័នឹងគម្រោងអាជីវកម្ម

,

ផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយ។ អ្នកប្រើវាដើម្បីបញ្ចៀសអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយពីគ្រលុក ជៀសមិនរួចនឹងស្លាប់នៅទីបញ្ចប់។

១) អ្នកគិតតែពេលបច្ចុប្បន្នកាល

សូមទទួលយកនូវចំនេះដឹងឬពត៌មានបន្ថែម ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការព្យាករណ៏ទៅខាងមុខ។ ឧទាហរណ៍ដោយការសម្លឹងមើលទៅមុខអ្នកអាចរកឃើញថារឹម(margins) របស់អ្នកនឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកមិនមានផាសុខភាព។ វាល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីដឹងថាឥឡូវនេះអ្នកនឹងត្រូវការមានគម្រោងស្វែងរកផលិតផលរឹមថ្មីមួយឬស្វែងរកអតិថិជននិងផលចំណេញច្រើនជាង។ សួរខ្លួនឯងពីអ្វីដែលបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកនឹងមាននៅខែក្រោយ នៅឆ្នាំក្រោយ ប្រាំឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះនិងការកសាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចរស់បានស្រួលនោះ។

២) អ្នកមិនត្រូវសរសេរគម្រោងនេះសម្រាប់ទស្សនិកពិសេសនៅក្នុងចិត្តនោះទេ

អ្នកប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មច្រើនជាងមួយ។ វាអាចត្រូវបានសរសេរក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ ដូចជា គម្រោងការណ៌ខ្លីមួយ ដោយបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់ឲ្យទាញយកនិងអាននៅលើស្មាតហ្វូនឬជាស្លាយ​ 20 ដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញជាផ្លូវការ។ នៅពេលដែលអ្នកលៃតម្រូវទ្រង់ទ្រាយរបស់អ្នក ចូរពិចារណាទៅលើទស្សនិកជន អ្នកបណ្តាក់ទុន វិនិយោគិន ដៃគូ អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៃក្រុមមនុស្សទាំងនោះ។

៣) អ្នកមិនបានដោះស្រាយចំពោះការប្រកួតប្រជែង

ត្រូវស្វែងយល់នូវអ្វីដែលដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកធ្វើបានល្អ អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើខុសអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើ អតិថិជនរបស់គេនិងអ្វីដែលកំណត់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដាច់ពីគេ។ ផែនការរបស់អ្នកគួរតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានល្អប្រសើរ ដូច្នេះអ្នកអាចនឹងចំណេញលើគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកថាវាគឺជាជំនាញរបស់អ្នកមកមុន បច្ចេកវិទ្យា កម្មសិទ្ធិឬការយល់ដឹងទូលំទូលាយតែមួយគត់របស់អតិថិជនគឺមកបន្ទាប់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើបែបនេះ ផែនការរបស់អ្នកនឹងមិនជួយទទួលយកការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សដែលអ្នកចង់បានជាក្រុមរបស់អ្នកនោះឡើយ។

៤) អ្នកមិនបានបង្ហាញប្រាក់នោះដល់ពួកគេ

ភាពជាក់លាក់គឺជាគន្លឹះហើយអ្នកនឹងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនបានពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកគិតថ្លៃ និងមូលហេតុ ថ្លៃនៃការដឹកជញ្ជូន (ឧទាហរណ៍ដឹកជញ្ជូនតាមនាវា) និងការផ្តល់ជូននូវការព្យាករណ៍ទុកសម្រាប់ពេលដែលអ្នកនឹងត្រូវបានផលចំណេញ។

៥) រឿងអាក្រក់គឺស្ថិតនៅក្នុងសេចក្ដីលម្អិតនៃគម្រោងនេះឯង

ពិនិត្យនូវអ្វីដែលអ្នកនិយាយ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏សកម្មមួយក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ ពន្យល់ពីមូលហេតុក្នុងករណីនេះ។ ការអភិរក្ស ភាពប្រាកដនិយមនិងការប្រុងប្រយ័ត្ន។ចុងបញ្ចប់ សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានពិនិត្យមើលផែនការរបស់អ្នកនិងថាវាជាការងាយស្រួលក្នុងការយល់។ ឯកសារគម្រោងជាតំណាងឱ្យអ្នកនិងរបៀបដែលអ្នកនឹងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាតំណាងឲ្យអ្នកផងដែរ។

៦) ជឿជាក់ខ្លាំងពេកនៅក្នុងផែនការរបស់អ្នក

ការធ្វើផែនការអាជីវកម្មមួយមិនមែនជាការរដំណើរការអាជីវកម្មឡើយ។ ឧស្សាហកម្មផ្លាស់ប្តូរនិងក្រុមហ៊ុនមានការប្រែប្រួល ។ កុំអនុញ្ញាតឱ្យផ្នែករដ្ឋបាលនៃផែនការអាជីវកម្មឈរនៅក្នុងវិធីនៃការប្រតិបត្តិនិងការសម្ដែងនៅពេលឱកាសណាមួយឲ្យសោះ​៕

ប្រភព៖ Entrepreneur