គន្លឹះសិក្សារពីគូរប្រជែងរបស់អ្នក៖ ដឹងពីគូរប្រជែងនិងស្គាល់ពីខ្លួនឯង

,

សំណួរ៖ តើអ្វីទៅជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីស្រាវជ្រាវការប្រកួតប្រជែងនេះ?

ចម្លើយ៖ វាជាពេលវេលាដែលត្រូវប៉ាន់ប្រមាណពីទំហំរបស់សត្រូវហើយ អ្នកពិគ្រោះយោបល់និងជាអ្នកនិពន្ធលោក Becky Sheetz បានរំលឹកដល់ប្រាជ្ញារបស់អ្នកយុទ្ធសាស្រ្តយោធាចិនពីបុរាណ គឺលោក ស៊ុន Tzu ពីការស្គាល់សត្រូវរបស់អ្នកហើយដឹងពីខ្លួនឯង។

១) បណ្ដុះអ្នកស៊ើបការណ៍

ជួលអ្នកលក់កំពូលរបស់ភាគីប្រកួតប្រជែង ឬយ៉ាងហោចណាស់អញ្ជើញពួកគេសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់អាហារពេលល្ងាចឬស្រាក្រឡុក។លោក Sheetz អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ សិល្បៈនៃសង្រ្គាមសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចបាននិយាយថា "វាជាវិធីសន្ទនាយ៉ាងល្អដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលថាអ្នកអាចឬមិនអាច" ។

២) ចូលរួមបង្កើតការរំពឹងទុករបស់អ្នក

នៅពេលដែលអតិថិជនដ៏មានសក្តានុពលបដិសេធអាជីវកម្មរបស់អ្នក ស្វែងរកមូលហេតុនិងរបៀបផ្តល់ជូននូវការកែប្រែចំណុចទាំងនេះឡើងវិញ។ «វាជាការបន្ថែមទៀតដើម្បីរកឱ្យឃើញពីមូលហេតុដែលអ្នកចាញ់» ជាជាង "និយាយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈ្នះ" ។

៣) នៅពីក្រោយខ្នងការសម្ងាត់នៃអ្នកទិញទំនិញ

ការប្រមូលផ្តុំស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងច្រកផ្លូវរបស់គូប្រកួតប្រជែងង។ គ្មានហាង? គ្មាន​បញ្ហា។ ជួលអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកដើម្បីរៀនពីរបៀបដែលពួកគេបានធ្វើប្រតិបត្តិការ។

ប្រភព៖ Entrepreneur