គុណសម្បត្តិនៃការញញឹម

,

តើអ្នកដឹងទេថាការដែលអ្នកញញឹមផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិដល់អ្នកនឹកស្មានមិនដល់។ ថ្ងៃនេះខ្មែរអានសូមលើកយកអត្ថប្រយោជន៏ធំៗចំនួន១០ដែលទទួលបានពីការញញឹមរបស់អ្នក៖

១) ការញញឹមកាត់បន្ថយការថប់បារម្ភ​ និង ស្ត្រេស

២) ការញញឹមកាត់បន្ថយការផលិតអរម៉ូនមិនល្អក្នុងរាងកាយ(Endorphins)

៣) ការញញឹមបង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់អ្នក

៤) ការញញឹមពង្រឹងប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយ

៥) ការញញឹមធ្វើអោយអ្នកនឹងមានដំណោះស្រាយជានិច្ច

៦) ការញញឹមនឹងធ្វើឱ្យអ្នកសុខស្រួលបន្ថែមទៀត

៧) ការញញឹមបង្កើនទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំង

៨) ការញញឹមបង្កើនភាពជាមេដឹកនាំល្អប្រសើរជាងមុន

៩) អ្ន​កញញឹមនឹងធ្វើអោយមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកញញឹមដែរ

១០) ញញឹមអាចឆក់យកបេះដូង Crush របស់អ្នក