បទថ្មី Don't wanna know របស់ Maroon 5 ស្ទីលថ្មីប្លែក ១០ លាន view ត្រឹមតែ២ថ្ងៃប៉ុននោះ

,

ទៅមើលបទថ្មី Don't wanna know របស់ Maroon 5 ដែលជាតារាចំរៀងដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោក សញ្ជាតិអាមេរិក ជាមួយស្ទីលថ្មីប្លែកដែលមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ ១០ លាន view ត្រឹមតែ២ថ្ងៃប៉ុននោះមានភាពអស្ចារ្យ ទាក់ទាញយ៉ាងណាដែរ៖