ផ្លាស់ប្តូរទំលាប់ញុំារបស់អ្នកតាមរបៀបខាងក្រោមនេះដើម្បីរក្សារទំងន់និងសុខភាពរបស់អ្នក

,

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការទ្បើងទម្ងន់បន្ថែមទៀត អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អាក្រក់និងជំនួសមកវិញដោយការញុំាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរក្សារទំងន់ឲ្យមានតុល្យភាព។ ទាំងអស់នេះគឺម្រូវឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតិចតួចទេប៉ុន្តែពិតជាអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាទៅតាមវិធីដែលអ្នកធ្វើតាម។

១) ផ្តូរពីការញុំាអាហារកំប៉ុងមកញុំាអាហារស្រស់ផ្លាស់សេ

២) ញុំាបង្អែមផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិជំនួសឲ្យបង្អែមដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំង

៣) ញុំាផ្លែឈើប្រភេទអត់មានជាតិទឹកផ្អែម

៤) កុំប្រើជណ្តើរយន្ត

៥) ហាត់ប្រាណជាមួយកងជំនួសឲ្យចំនិតដំទ្បូង

៦) ផ្លាស់ប្តូរបង្អែមដែលមានជាតិកាទ្បូរីខ្ពស់ចេញ

៧) Say 'NO' To ក្រែមមានជាតិខ្លាញ់ជូរ

៨) ជ្រើសរើសការញុំាកាហ្វេដែលត្រឹមត្រូវ

៩) នាំគ្នាទៅក្លឹបហាត់ប្រាណជាជាងការអង្គុយញុំា

១០) កាត់បន្ថយការញុំាអាហារក្រៅពេល

១១) ផ្លាស់ប្តូរចំនីដែលមានក្លិនក្រអូបទាក់់ទាញខ្លាំង

១២) ស៊ុបជំនួសឲ្យការញុំាសាច់សុទ្ធ

ប្រភព៖ brightside