វិធីមានប្រសិទ្ធិភាព៨យ៉ាងសំរាប់បង្កើនសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់អ្នក

,

ខាងក្រោមនេះជាវិធីទាំង៨ជួយបង្កើនសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់អ្នក៖

  • រក្សាតុល្យភាពកំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកអោយស្ថិតស្ថេរ
  • បរិភោគអាហារដែលមានជាតិអាស៊ីដខ្លាញ់ដែលចាំបាច់អោយបានគ្រប់គ្រាន់
  • ព្យាយាមកាត់បន្ថយស្ត្រេស
  • រំញោចខួរក្បាលរបស់អ្នកដោយការហ្វឹកហាត់ខួរក្បាល
  • កាត់បន្ថយការរលាកខួរក្បាលរបស់អ្នក
  • ផឹកតែបៃតង
  • លំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ
  • គេងអោយបានគ្រប់គ្រាន់

ប្រភព៖ Lifekack