បទថ្មីរបស់ Bruno Mars ចេញភ្លាមកក្រើកភ្លាម!!! ពេញពេញពិភពលោកតែម្តង!!!

,

បទ 24K Magic របស់ Bruno Mars ទើបតែចេញជាង២ម៉ោងមុននេះ មានអ្នកចូលមើលស្ទើរតែខ្ទង់លានទៅហើយ។

មើលវីដេអូរចំរៀងពេញខាងក្រោមនេះ៖