ប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំនាត់ថ្នាក់លេខ១ក្នុងចំនោមប្រាសាទល្បីៗបំផុតទាំង១០នៅអាសុី

,

ទៅមើលប្រាសាទល្បីៗបំផុតទាំង១០នៅអាសុីមានភាពស្រស់ស្អាត និង​ អស្ចារ្យប៉ុណ្ណា (ចំនាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានធ្វើទ្បើងតាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន) ៖

១០) ប្រាសាទ Lutos នៅ Hindi

៩) ប្រាសាទ Ranakpur នៅ Rajasthan, India

៨) ប្រាសាទ Taktsang Dzong ​នៅ Bhutan

៧) ប្រាសាទ Emerald Buddha នៅបាងកក

៦) ប្រាសាទ Temple of Heaven នៅ Beijing

៥) ប្រាសាទ Golden Pavilion នៅ Kyoto

៤) ប្រាសាទ Harmandir Sahib​ នៅ Amritsar​

៣) ប្រាសាទ Baalbek នៅ Lebanon

២) ប្រាសាទ Borobudur នៅកោះ Java, Indonesia 

១) ប្រាសាទ Angkor Wat របស់កម្ពុជា

ប្រភព៖ Touropia