អាហារូបករណ៍ជុំវិញពិភពលោកលេចធ្លោមួយចំនួនសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា

,

ប្រភព៖ Ahladang

ចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសមែនទេ? ចង់ទៅប្រទេសណាដែរ? ហើយបើចង់បាន តើមានស្គាល់អាហារូបករណ៍ណាខ្លះហើយ ឬនៅ?

ឃ្លាភាសាអង់គ្លេសមួយបានសរសេរថា “If you fail to plan, you plan to fail” ដែលប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរមកថា “បើសិនជាអ្នកបរាជ័យក្នុងការរៀបចំគំរោងការធ្វើអ្វីមួួយ គឺស្មើនឹងអ្នកមានគំរោងទទួលយកភាពបរាជ័យរួចទៅហើយ”។ មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ បើសិនជាអ្នកចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសណាមួយនោះ អ្នកគួរតែសិក្សាឈ្វេងយល់ពីអាហារូបករណ៍នោះជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធីអាហារូបរណ៍នោះ មិនមែនឃើញភ្លាមដាក់ភ្លែតនោះទេ។ ការដាក់អាហារូបករណ៍ទាមទារឲ្យអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើន ហើយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់អាហារូបករណ៍ទាំងនោះតម្រូវឲ្យអ្នកចំណាយពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីធ្វើវា មានជាតួយ៉ាង ការសរសេរ Personal statement ឬ Motivation letter, ការស្នើសុំ Recommendation ឬ Reference letters ពីសាស្រ្តាចារ្យ ឬចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នក​ជាដើម។ ដូច្នេះហើយវាជារឿងសំខាន់ណាស់ ដែលអ្នកបានយល់ដឹងជាមុនអំពីអាហារូបករណ៍ដែលអ្នកចង់បាន មុននឹងរៀបចំគម្រោងដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍មួយនោះ។ ខាងក្រោមនេះ ជាអាហារូបករណ៍លេចធ្លោមួយចំនួនដែលក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់គេហទំព័រអាឡាដាំងបានប្រមែប្រមូលយកមកចងក្រងទុកជាចំណងដៃជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានដែលមានបំណងចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្ត។

 • USA 
 http://cambodia.usembassy.gov/fulbright_announcement.html
 http://cambodia.usembassy.gov/yseali-fellows-academic.html
 http://cambodia.usembassy.gov/global_undergraduate_exchange
 
 • UK 
 http://wwww.chevening.org/apply
 https://www.gatescambridge.org/about
 http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/
 • Australia
 http://www.australiaawardscambodia.org/
 https://endeavour.education.gov.au/endeavour
 
 • Japan 
 http://www.kh.emb-japan.go.jp/scholarship/monkasho2016.htm
 http://jds-scholarship.org/country/cambodia/apply.html#dl
 http://web.worldbank.org/
 http://www.adb.org
 http://www.adb.org
 http://www.seed-net.org/index.php
 
 • Korea
 http://www.niied.go.kr/eng
 • Singapore  
 http://www.pscscholarships.gov.sg
 
 • Europe
 https://www.alfabet-em.cz/application
 http://www.lotusplus.eu
 http://www.glink-edu.eu
 http://emmasia.udn.vn
 http://www.impakt-asia.eu/
 http://www.areas.polito.it
 http://www.swap-transfer.eu
 http://eacea.ec.europa.eu
 https://eacea.ec.europa.eu
 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
 
 • Germany
https://www.daad.de/en/
 • Belgium
 http://www.vliruos.be/en/scholarships/
 
 • France
 http://www.campusfrance.org/en/eiffel
 
 • Swiss Government Excellence
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/index.html