ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននូវករណីផ្ទុះវីរុស Zika នៅតំបន់អាស៊ីមួយចំនួន

,

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី ២ កញ្ញា ២០១៦ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ទាក់ទិនទៅនឹងជម្ងឺឆ្លងដ៏ប្រឈម Zika ដែលកំពុងតែរាលដាលនៅតំបន់អាស៊ី ក្នុងនោះរួមមានដូចជា ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរីមានចំនួន១៥១ករណី, ប្រទេសឡាវ២ករណី, ប្រទេសវៀតណាម២ករណី, ថៃ៩៧ករណី និងម៉ាឡេស៊ី១ករណី។

ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជម្ងឺឆ្លង Zika យ៉ាងណានោះ ចឹងទេ តោះតាមដានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅខាងក្រោមនេះ ៖ 

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា