អំពីខ្មែរអាន

 

ខ្មែរអាន (Khmer Ann) គឺជាតំបន់បណ្តាញបែបអប់រំ និង ពត៍មានដ៏ពេញនិយមមួយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុបន្ន។ ក្រុមរបស់យើងបានបង្កើតទំព័របណ្តាញ​ នៅលើ​ប្រព័ន្ធអីុនធឺណេតនេះទ្បើង ក្នុងគោលបំណងពាំនាំយកនូវចំនេះដឹង ពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រមូលផ្តុំ មកបោះពុម្ភស្រាយលើគេហ​ទំព័រមួយនេះ។

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបាន និងកំពុងខិតខំចែករំលែកនូវបទពិសោធន៏ ដែលពួកយើងមាន នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការស្វែងរកនូវពត៍មាន ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ បច្ចេកវិជ្ជា គំនិតអាជីវកម្ម ការអប់រំ នឹងការកម្សាន្ តទាំងក្នុងស្រុកនឹងទូទាំងពិភពលោក សំរាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការ និងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសយុវវ័យដែលត្រូវ​ការចាំបាច់បំផុត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។

ខ្មែរអាន ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតែពត៏មានកម្សាន្ត នឹង គំនិតអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ មិនពាក់ព័ន្ធនិងនយោបាយទ្បើយ។ ហើយក្រុមរបស់យើងក៏សូមធ្វើការទទួលខុស​ ត្រូវតែចំពោះពត៏មានណាដែលបានបោះពុម្ភផ្សាយដោយក្រុមការងាររបស់ ខ្មែរអាន​​ តែប៉ុណ្ណោះ ពួកយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពត៏មាន ដែលមកពីប្រភព​​ខាងក្រៅទ្បើយ។

ខ្មែរអាន សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រដល់ទំព័របណ្តាញមួយនេះ។ ពួកយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ​​ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតែបន្តរការគាំទ្ររហូត ហើយយើងក៏រង់ចាំទទួលនូវគំនិតកែរលំអរ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ពីប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ដោយក្តីសមនស្សរីករាយបំផុត។

 

Khmer Ann is a popular website which aims to provide the crucial media about education and news in Cambodia nowadays. We run this website to explore all kind of educational information from all around the world to publish in Khmer language. 

We cling to share our knowledge, experiences and our researching. That are all about  lifestyle, entertainment, sport, art, entrepreneur, leadership, technology, health and scholarship. We gather them for fullfilling our people for developing their abilities especially youth.

We are very glad to all of your feedbacks for growing and modernizing this site to be  more useful and perfect.

All rights reserved. 

 


សូមអរគុណ!

KhmerAnn Team